Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.4.3.4.2. Облік реалізації товарів транзитом (посередницька діяльність)

У разі транзитної реалізації постачальники відвантажують покупцям товари, обминаючи склади і бази підприємства-посередника. Така форма реалізації товарів прискорює просування їх до споживачів і знижує витрати обігу (вдається уникнути проміжних операцій з вивантаження, складування, зберігання та реалізації товарів).

Реалізація товарів транзитом може відбуватися двома спо- собами:

1) з участю підприємства-посередника в розрахунках;

2) без його участі в розрахунках.

При транзитній реалізації з участю в розрахунках підприємство-посередник не лише організовує оборот, а й розраховується за товари як з постачальниками, так і з покупцями. На підставі договорів, укладених з постачальником і покупцем, підприємство-посередник виписує постачальникові розпорядний документ на відвантаження товарів покупцеві, де подає перелік товарів, які підлягають відвантаженню. Копію надсилають покупцеві. На відвантажені товари постачальник виписує розрахунково-платіжні документи, один комплект яких надсилається покупцеві, другий — підприємству-посереднику, яке має стягнути платежі за реалізовані товари з покупців і перерахувати їх постачаль- нику. Якщо транспортні витрати мають оплачуватися за раху- нок покупця, а товар було доставлено транспортом постачальника, то в обох комплектах розрахункових документів зазначається сума транспортних витрат, які підлягають відшкодуванню. Якщо ці витрати має відшкодовувати підприємство-посередник, то вони зазначаються лише в його комплекті розрахункових документів.

Операції з транзитної реалізації товарів відображаються в системі рахунків так само, як облік реалізації товарів зі складів з тією різницею, що придбання і відвантаження товарів покупцям відображають одночасно, пропускаючи рахунок «Товари».

Б.4.4.3.4.3. Облік внутрішньосистемного відпуску товарів

Реалізацію товарів потрібно відрізняти від внутрішньосистемного відпуску товарів, під яким розуміють відпуск товарів з баз і розподільчих складів оптових підприємств іншим роздрібним підприємствам та підприємствам громадського харчування, які входять до складу однієї організації. Внутрішньосистемний відпуск товарів відбувається в порядку їх переміщення за розпорядженням організацій.

Оборот за внутрішньосистемним відпуском товарів обліковують окремо від реалізації товарів стороннім покупцям на рахунку «Внутрішньосистемний відпуск товарів». Завдяки цьому уникають повторного відображення реалізації товарів.

Порядок обліку операцій із внутрішньосистемного відпуску товарів аналогічний порядку обліку операцій з реалізації то- варів зі складів, окрім випадків стягування з покупців так званих відрахувань на користь бази. У таких випадках товари відпускають за купівельними цінами з внесенням до розрахун- кових документів установленого розміру відрахувань (націнки складу). Проте відпущені товари з дебетом і кредитом рахун- ка «Внутрішньосистемний відпуск товарів» відображуються в одній оцінці — за купівельними цінами, тому сальдо рахунок не має.

Пояснюється це й тим, що разом з товаром оптові бази передають за внутрішньосистемним оборотом знижки, одержані від постачальників.

На суму відрахувань, одержаних на покриття затрат за внутрішньосистемним відпуском товарів, роблять запис:

Дебет рахунка «Розрахунковий рахунок»

Кредит рахунка «Інші операційні доходи», субрахунок «Відрахування, одержані з відпуску товарів». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування