Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.4.4.3.4.4. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі

Підприємства роздрібної торгівлі, як правило, реалізують товари за готівку. Розмір реалізації дорівнює сумі готівки, яка надійшла до каси за продані товари. Суму виручки встановлюють на підставі показників касового лічильника і одночасно підрахунку чеків у продавців.

Підставою для відображення в обліку операцій з реалізації товарів є звіт касира і товарний звіт матеріально відповідальної особи (з доданими документами).

Облік реалізації товарів ведуть на рахунку «Доходи від продажу (реалізації) товарів», субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб». Сума виручки за товари за продажними цінами (разом із торговельними знижками, націнкою на товари) на підставі звітів касира відображається записом:

Дебет рахунка «Каса»

Кредит рахунка «Доходи від продажу товарів (реалізація)», субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб».

Вартість реалізованих товарів за продажними цінами на підставі товарних звітів матеріально відповідальних осіб списується з їх підзвіту записом:

Дебет рахунка «Собівартість проданих товарів (реалізація)», субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб»

Кредит рахунка «Товари», субрахунок № 2 «Товари в роздрібній торгівлі».

Отже, протягом місяця вартість реалізованих товарів за дебетом, субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб» та кредитом «Доходи від реалізації товарів» відображається однаковою оцінкою — за продажними (роздрібними) цінами. Для того щоб визначити купівельну вартість цих товарів і валовий дохід від їх реалізації наприкінці місяця розраховують і списують суму торговельної націнки (знижки), яка відноситься до вартості реалізованих товарів. При цьому робиться запис способом «червоного сторно»:

Дебет рахунка «Собівартість проданих товарів (реалізація)», субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб»

Кредит рахунка «Торгова націнка».

На суму податку на додану вартість, обчислену за встановленими ставками і процентами до різниці між продажною і купівельною ціною реалізованих товарів (що дорівнює сумі реалізованих торговельних знижок і націнок), а також акцизного збору (за підакцизними товарами) робиться запис:

Дебет рахунка «Затрати податкові на валовий дохід», субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб»

Кредит рахунка «Розрахунки за податками і платежами», субрахунки «Розрахунки за податком на додану вартість» і «Розрахунки за акцизним збором».

Перерахування до бюджету податку на додану вартість і акцизного збору на підставі виписок банку відображають за- писом:

Дебет рахунка «Розрахунки з бюджетом по податках»

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок у банку».

Кредитовий запис (сальдо) субрахунка «Дохід від продажу (реалізації) товарів у роздріб» показує валовий дохід від реалізації (що дорівнює сумі реалізованих торговельних знижок і націнок на товари). Наприкінці місяця сума валового доходу списується на кредит рахунка «Фінансові результати»:

Дебет рахунка «Доходи від продажу (реалізація)», субрахунок № 3 «Реалізація товарів у роздріб»

Кредит рахунка «Фінансові результати: прибутки і збитки».

Після цього рахунок «Реалізація», субрахунок № 3 «Доходи від продажу (реалізація) товарів у роздріб» закривається.

При реалізації товарів у кредит їх вартість повністю включають до валового доходу торговельного підприємства за датою фактичного відпуску товарів покупцеві. Тому на всю вартість реалізованих у кредит товарів робиться запис:

Дебет рахунка «Каса» — на суму початкових платежів готівкою до каси (20—50 % роздрібної ціни товару)

Дебет рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками» — на суму наданого кредиту

Кредит рахунка «Доходи від продажу (реалізація)», субрахунок № 3 «Реалізація товарів» — на всю вартість реалізованих у кредит товарів.

Одночасно з матеріально відповідальних осіб списується роздрібна ціна проданих товарів:

Дебет рахунка «Собівартість (реалізація)», субрахунок № 3 «Реалізація товарів»

Кредит рахунка «Товари».

Торговельна націнка (знижка) за товарами, проданими в кредит, наприкінці місяця списується в загальноприйнятому порядку (способом «червоного сторно»):

Дебет рахунка «Собівартість проданих товарів (реалізація)», субрахунок № 3 «Реалізація товарів»

Кредит рахунка «Торговельна націнка».

З надходженням грошей від покупців на погашення кредиту робиться запис:

Дебет рахунка «Каса»

Кредит рахунка «Розрахунки з покупцями і замовниками».

Оплата окремих товарів, які мають високу продажну вартість, може провадитись через ощадбанк розрахунковими чеками і в бухгалтерському обліку торговельного підприємства відображається записом:

Дебет рахунка «Інші кошти», субрахунок № 1 «Грошові документи»

Кредит рахунка «Собівартість реалізації», субрахунок № 3 «Реалізація товарів».

Наявна виручка від реалізації товарів підприємствами роздрібної торгівлі вноситься до банку для зарахування на розрахунковий рахунок. При цьому на підставі квитанції, виданої банком, або копії супровідної відомості на здачу виручки інкасатором робиться запис:

Дебет рахунка «Інші кошти», субрахунок № 3 «Грошові кошти в дорозі»

Кредит рахунка «Каса».

Такий порядок зумовлений тим, що банк, як правило, здані йому гроші зараховує на рахунок торговельного підприємства і на підставі виписки банку робиться запис:

Дебет рахунка «Розрахунковий рахунок у банку»

Кредит рахунка «Інші кошти», субрахунок № 3 «Грошові кошти в дорозі».

Сальдо рахунка «Грошові кошти», субрахунок № 3 «Грошові кошти в дорозі» може бути лише дебетовим. Якщо окремі суми на перше число наступного місяця не будуть зараховані на рахунок торговельного підприємства, бухгалтерія має вжити заходів, аби розшукати суми, які не надійшли. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим