Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.4.4. Облік нарахованих податків з валового доходу (виручки, виторгу) та інших вирахувань та платежів

Виробничі та комерційні підприємства можуть бути платниками податку з валового доходу. Його обліковують:

  1. у твердій сумі на одиницю реалізованої продукції (Акциз);
  2. у процентному відношенні до відпускної ціни (ПДВ).

Податок з валового доходу є одним із джерел доходу бюджету, що вноситься підприємствами з грошової виручки від реалізації продукції. Тому на основі розрахунку податку з доходу в обліку відображають виникнення заборгованості перед фінансовими органами за платежами у бюджет, з одного боку, і збільшення затрат за рахунок реалізації — з іншого.

Таким чином, суму нарахованого податку з доходу відображають на рахунках:

Дебет рахунка «Податкові затрати на валовий дохід»

Кредит рахунка «Розрахунки з податків і платежів».

Сплату податку з доходу здійснюють в установлені строки перерахуванням з розрахункового рахунка. У бухгалтерському обліку відображується записом:

Дебет рахунка «Розрахунки з податковими платежами»

Кредит рахунка «Розрахунковий рахунок в банку».

Підприємства мають забезпечувати надійний контроль за своєчасністю і повнотою надходження коштів від покупців і замовників для того, щоб оплатили відвантажену (відпущену) їм продукцію (товари), виконані роботи і надані послуги. З цією метою аналітичний облік на рахунку «Розрахунки з покупцями і замовниками» має бути організований у переліку поданих покупцем (замовником) розрахункових документів.

Б.4.4.5. Методика визначення та облік чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з валового доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок та ін.

Чистий дохід (виручка) від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)

=

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Податок на додану вартість

Акцизний збір

Інші збори або податки з обороту

Інші вирахування з доходу

Наведена схема у бухгалтерському обліку буде мати таке відображення:

1. Сума з рахунку «Дохід (виручка) від реалізації» продукції (товарів, робіт, послуг), де відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо), який відповідає критеріям визнання доходу, буде списана записом

Дебет рахунка «Дохід від реалізації»

Кредит рахунка «Фінансові результати».

2. Потім послідовно потрібно списати на зменшення валового доходу нараховані податки за платежі, а саме:

а) «Податок на додану вартість» вказує суму податку на додану вартість, яка була включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Затрати податку на валовий дохід»;

б) «Акцизний збір», якщо підприємства — платники акцизного збору відобразили суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Затрати податку на валовий дохід»

Інші суми, які потрібно віднести на зменшення валового доходу;

в) Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати;

г) Надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відображаються у статті «Інші вирахування з доходу».

Після виконання наведених записів на рахунку «Фінансові результати» залишиться сума чистого доходу від реалізації продукту (товару, наданої послуги). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування