Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.4.6. Методика визначення та обліку валового прибутку

Валовий прибуток (збиток) — це різниця між чистим доходом від продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг).

Валовий прибуток (збиток)

=

Чистий дохід (виручка) від продажу (реалізації) готової продукції (товарів, робіт, послуг)

Виробнича собівартість проданої (реалізованої) готової продукції (товарів, робіт, послуг)

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг) — це їх виробнича собівартість, тобто реалізованої готової продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.

Для визначення валового прибутку у бухгалтерському обліку потрібно залишати таке проведення в системі рахунків

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, наданих послуг, виконаних робіт)».

Але для визначення валового прибутку попередньо потрібно визначити та відобразити в обліку собівартість проданої готової продукції, надання послуг або проданих товарів.

Виробнича собівартість реалізованої готової продукції (робіт, послуг) складається з:

 1. прямих матеріальних затрат;
 2. прямих затрат на оплату праці;
 3. інших прямих затрат;
 4. виробничих накладних витрат.

Інші витрати включаються до собівартості виробничих запасів, якщо вони мали характер:

доставки запасів до їх місця знаходження;

приведення запасів у стан виробничої готовності.

Після визначення в бухгалтерському обліку робиться запис:

Дебет рахунка «Собівартість реалізованої готової продукції»

Кредит рахунка «Готова продукція на складі».

На підприємствах торгівлі собівартість реалізованих товарів складається з затрат на їх придбання, які включають:

 1. ціну придбання (купівлі);
 2. витрати на транспортування, навантаження та розвантаження;
 3. інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням товарів та послуг;
 4. ввізне мито;
 5. різні податки (крім тих, що згодом відшкодовуються підприємству податковими органами).

Собівартість проданих реалізованих товарів записують проведенням

Дебет рахунка «Собівартість реалізованих товарів»

Кредит рахунка «Товари на складах». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування