Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.4.7. Методика визначення та облік чистого прибутку (збитку) від конкретного виду діяльності

Фінансовий результат — прибуток (збиток) від конкретного виду діяльності (виробничої, надання послуг або торгової) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку) адміністративних витрат та витрат на збут відповідного виду діяльності.

Схематично цей процес може бути подано так:

Фінансовий результат конкретного виду діяльності

=

Валовий прибуток (збиток)

Адміністративні затрати

Затрати на збут

Наведене означає, що для того, щоб визначити чистий прибуток (збиток), потрібно до попереднього облікового процесу додати такі бухгалтерські проведення:

1. Списати адміністративні затрати записом:

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Адміністративні затрати».

2. Списати затрати по збуту записом:

Дебет рахунка «Фінансові результати»

Кредит рахунка «Затрати по збуту».

Після наведених вище записів на рахунку «Фінансові результати» по конкретному виду діяльності буде визначено чистий прибуток або збиток.

Арифметичний підсумок показників рахунків відповідної діяльності (виробничої, надання послуг, торгової) дає можливість визначити загальний результат діяльності.

Якщо до підсумку додати суми, які характеризують доходи або затрати іншої операційної діяльності, то підсумок буде характеризувати фінансовий результат від операційної діяльності підприємства у цілому. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування