Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

Б.4.4.8. Облік доходів від іншої операційної діяльності

До іншої операційної діяльності належить процес вибуття будь-якого активу (основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, матеріальних цінностей, куплених для переробки у виробництві, але не використаних з різних причин, цінних паперів невласної емісії, нематеріальних активів тощо).

До складу «Інші операційні затрати» належать:

 1. собівартість реалізованих виробничих запасів;
 2. сумнівні (безнадійні) борги;
 3. втрати від знецінення запасів;
 4. втрати від операційних курсових різниць;
 5. визнані екологічні санкції;
 6. відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також
 7. усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включають до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

До складу «Інші операційні доходи» належать різні доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме:

 1. дохід від операційної оренди активів;
 2. дохід від операційних курсових різниць;
 3. відшкодування раніше списаних активів;
 4. дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Обліковий процес іншої операційної діяльності відображають на рахунках «Інші операційні затрати» та «Інші операційні доходи». За дебетом першого обліковують усі елементи затрат: таку, що історично склалася суму вартості об’єкта продажу (первинну вартість основних засобів, купівельну ціну матеріалів з урахуванням ТЗЗ тощо), та всі затрати, які були зроблені з продажу об’єкта, зарплату брокеру, якого було найнято для продажу облігацій, послуги фондової біржі. За кредитом другого одержують доходи (надходження), зокрема амортизацію основних засобів, виручку за проданий об’єкт тощо.

Кредитове та дебетове сальдо рахунків перераховують на рахунок «Фінансові результати». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим