Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.4.5. Облік затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної — інвестиційної і фінансової — діяльності та надзвичайні події

Б.4.5.1. Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку затрат, доходів та фінансових результатів неопераційної діяльності

Як було визначено у розділі Б.4.1, у виробничо-комерційних підприємствах до неопераційної діяльності належать інвестиційна та фінансова діяльність.

Фінансовою діяльністю вважається така діяльність, яка пов’язана зі змінами розміру та складу власного та позикового капіталу господарства.

Під інвестиційною діяльністю розуміють такий вид діяльності, коли підприємство купує та продає цінні папери або інші боргові документи інших підприємств або такі необоротні активи, які не є складовою частиною еквівалента грошових коштів.

Таблиця Б.4.4 унаочнює основні види доходів та затрат, які належать до інвестиційної та фінансової діяльності.

Таблиця Б.4.4

 

Назва затрат (втрат)

 

Назва доходу

1.

Затрати (втрати) від участі в капіталі:

1.1. Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

1.2. Втрати від спільної діяльності

1.3. Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

1.

Доходи від участі в капіталі:

1.1. Доходи від інвестицій в асоційовані підприємства

1.2. Доходи від спільної діяльності

1.3. Доходи від інвестицій в дочірні підприємства

2.

Фінансові затрати (втрати)

2.1. Відсотки за кредит

2.2. Інші фінансові затрати

2.

Фінансові доходи

2.1. Дивіденди одержані

2.2. Відсотки одержані

2.3. Інші фінансові доходи

3.

Інші затрати

3.1. Собівартість проданих необоротних активів

3.2. Собівартість проданих фінансових інвестицій

3.3. Собівартість проданих майнових комплексів

3.4. Втрати від неопераційних курсових різниць

3.5. Уцінка необоротних активів

3.6. Уцінка фінансових інвестицій

3.7. Списання необоротних активів

3.

Інші доходи

3.1. Доходи від продажу необоротних активів

3.2. Доходи від продажу фінансових інвестицій

3.3. Доходи від проданих майнових комплексів

3.4. Доходи від неопераційних курсових різниць

3.5. Безкоштовно отримані активи 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим