Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Б.5.5.3. Розкриття інформації в примітках

Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата у порівнянні із передбаченими величинами.

3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

3.3. Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

4.1. Кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу.

4.2. Номінальна вартість акції.

4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

4.4. Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами із указанням їх термінів і сум.

5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.

2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

За рішенням керівних органів, засновників (власників) бухгалтерія може складати інші звіти, що подаються на розгляд результатів річної діяльності. Аналізуючи баланс, можна зробити висновок про те, що є достатня інформаційна база для проведення економічного аналізу фінансового стану підприємства, і на перехідний період до ринкової економіки вона задовольняє потреби керівників підприємств та інших користувачів бухгалтерської фінансової звітності.

Подальший розвиток ринкової економіки сприятиме удосконаленню як показників, так і методики його аналізу. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим