Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

В. Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг)

В.1. Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку

В.1.1. Загальна побудова внутрішньогосподарського обліку

Внутрішньогосподарский облік (так званий управлінський, виробничий контролінг) не є самостійним бухгалтерським обліком. Це є продовження, а точніше подальше поглиблення, деталізація даних бухгалтерського фінансового обліку в частині затрат та доходів діяльності, коли розкривається вся ефективність придбання ресурсів, їх переробки, технологічних та організаційних рішень, мотивації тощо. Цей облік становить ко- мерційну таємницю підприємства. Він будується суто для конкретного підприємства виходячи з характеру технологій, організаційних рішень. Основними користувачами інформації з внутрішньогосподарського обліку є керівники, власники, засновники, менеджери. Це конфіденційна, таємна бухгалтерська інформація.

Отже, побудова бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку базується на даних фінансового обліку, тобто вихідними для внутрішньогосподарського обліку є дані фінансового обліку. Завдання внутрішньогосподарського обліку — з допомогою деталізації та предметно-цільової конкретизації розкрити відповідність або невідповідність затрат бізнес-плановим показникам. У разі відхилення визначити, хто був ініціатором економії або винуватцем перевитрат. А це означає, що в «орбіту» внутрішньогосподарського обліку потрібно залучати дані (показники) бізнес-плану, тобто необлікову планову, нормативну інформацію.

Нарешті, у побудові внутрішньогосподарського обліку бере участь також різна технологічна, маркетингова і т. ін. інформація, яка може впливати на оптимізацію управлінських рішень щодо скорочення затрат, збільшення доходів, одержання додаткового прибутку або зменшення збитків.

А це означає, що поняття «внутрішньогосподарський облік» значно ширше, ніж просто бухгалтерський облік. Недаремно в країнах світу залежно від того, як він формувався, такий облік називають по-різному: управлінським в англо-американській системі, виробничим у французькій системі чи контролінгом — у німецькій.

В.1.2. Взаємозв’язок між фінансовим і внутрішньогосподарським обліком

Між внутрішньогосподарським (в) та фінансовим (ф) бухгалтерським обліком є дуже багато спільного. Насамперед ідеться про такі характеристики:

 1. єдина система первинного обліку;
 2. єдині принципи побудови обліку як двоїстого процесу;
 3. єдине професійне середовище та інші.

Разом з тим між ними є дуже багато розбіжностей, які стосуються таких характеристик:

 1. користувачі: зовнішні (ф), внутрішні (в);
 2. обов’язковість ведення: обов’язковий (ф), необов’язковий (в);
 3. звітність: повна фінансова звітність (ф), короткотермінова сегментна звітність (в);
 4. залежність від внутрішньої побудови діяльності: незалежить (ф), залежить (в);
 5. свобода вибору ведення обліку: суворо відповідно до законодавства (ф), вільний вибір (в);
 6. відображення часу: сувора фінансова історія підприємства (ф), акцентування на майбутнє (в);
 7. критерій точності: абсолютна точність (ф), можливі відхилення (в);
 8. базисна структура: теорія двоїстості: актив = пасиву (ф), облік за центрами відповідальності (в).

Визначення спільностей та розбіжностей між бухгалтерським фінансовим та внутрішньогосподарським обліком дає змогу констатувати: попри єдність принципів побудови та документування внутрішньогосподарський облік будується цілком автономно. Ця автономність настільки велика, а індиві- дуальність настільки жорстка, що, наприклад, на двох підприємствах, які випускають одну й ту саму продукцію, але за різними технологіями, побудова внутрішньогосподарського облі- ку різна. Наведемо найпростіший приклад. Два хлібзаводи, перший має дежеву (перервну) технологію тістоприготування, а другий — устаткування з безперервного тістоприготуван- ня. На цих заводах будуть дві різні системи внутрішньогосподарського обліку, бо контроль затрат за єдиною системою неможливий.

Це вимагає визначити чинники побудови внутрішньогосподарського обліку затрат та доходів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування