Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

В.1.6. Поглиблена класифікація затрат внутрішньогосподарського обліку

Фінансовим обліком у сфері затрат охоплюються процеси придбання (купівлі), організації переробки (процесу виробництва), продажу (реалізації) виготовлених продуктів праці. Завдяки фінансовому обліку досягається мета кількісного відображення якісних (вартісних) характеристик цих процесів, хід самого процесу діяльності, процес нарощування витрат, тобто вартості, визначення фінансового результату тощо.

Традиційно до завдань бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку затрат та доходів відносять такі:

своєчасне подання інформації про затрати та доходи за центрами затрат та центрати відповідальності;

контроль господарської діяльності структурних підрозділів;

визначення (калькулювання) собівартості продукції (виробів, послуг, робіт), матеріалів, товарів тощо;

визначення ціни;

прийняття управлінських рішень.

Водночас традиційне завдання не визначає основне. Процес діяльності пов’язаний із вчинками конкретної особи, а тому й з відповідальністю цієї особи за свої рішення. Отже, за вартісні характеристики має відповідати хтось конкретно.

Персональна відповідальність за результати роботи пов’язана не лише з кількісними та якісними (вартісними) характеристиками використання ресурсів і формування вартісних показників, а й з прогнозними рішеннями. Для їх прийняття потрібна додаткова інформація про затрати. Ця характеристика має відображати не просто що затрачено, а й розкривати відповідність затрат заздалегідь визначеним параметрам (бізнес-плану, нормам, кошторису тощо), з’ясовувати причини того чи іншого стану, називати ініціаторів економії або винуватців перевитрат. Має бути дана відповідь, де саме, на якій операції, на якому процесі (фазі, дільниці тощо) виникли відхилення, ступінь використання виробничих потужностей тощо. З огляду на це класифікацію затрат слід доповнити поняттям еластичності (тобто залежності). За цією характеристикою затрати у внутрішньовиробничому обліку поділяють на залежні та незалежні від діяльності. При цьому залежні можуть бути:

пропорційно залежні;

дегресивно залежні;

прогресивно залежні (рис. В.1.4).

Потребують уточнення прямі та непрямі затрати. Прямі затрати доцільно уточнити терміном «індивідуальні», а непрямі — терміном «загальні».

Поглиблена класифікація затрат подана на табл. В.1.1.

Доцільно ввести такі поняття: затрати, які контролюються, та затрати, які не контролюються; короткострокові, довгострокові, значні, незначні, середні та граничні.

Взаємозв’язок поділу затрат у  фінансовому та внутрішньогосподарському (управлінському) обліку

Рис. В.1.4. Взаємозв’язок поділу затрат у фінансовому та внутрішньогосподарському (управлінському) обліку

Таблиця В.1.1

Поглиблена класифікація затрат підприємства для побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку

№ з/п

Ознака класифікації

Види затрат

1

За економічних змістом

1) затрати засобів праці 2) затрати предметів праці 3) затрати живої праці

2

За роллю у господарському процесі

1) чисті 2) додаткові (витрати збереження, витрати транспорту, витрати доопрацювання)

3

За доцільністю

1) продуктивні 2) непродуктивні

4

За відношенням до обсягу виробництва

1) постійні 2) змінні (пропорційні, прогресивні, дегресивні)

5

За відношенням до господарського процесу

1) основні (технологічні) 2) накладні (організаційні)

6

За способом віднесення на собівартість

1) прямі 2) непрямі

Закінчення табл. В.1.1

№ з/п

Ознака класифікації

Види затрат

7

За календарними періодами

1) поточні 2) майбутніх періодів 3) минулих періодів

8

За стадіями виробничого процесу

1) на закупівлю 2) на зберігання товарів 3) на реалізацію продукції

9

За залежністю

1) залежні 2) незалежні

10

За охопленням бізнес-планом (кошторисом)

1) заплановані 2) незаплановані

11

За можливістю контролю

1) контрольовані 2) неконтрольовані

12

За охопленням, нормуванням

1) нормовані 2) ненормовані

13

По відношенню до собівартості

1) що відносяться на собівартість реалізації 2) що відносяться на фінансові результати або відшкодовуються за рахунок інших джерел покриття

14

За елементами затрат

їх склад встановлюється централізовано

15

За статтями затрат

їх склад встановлюється децентралізовано

16

За функцією управління

1) виробничі 2) комерційні 3) адміністративні

17

За порядком віднесення на період генерування прибутку (у західному обліку)

1) на продукт 2) на період

18

За строком планування

1) короткострокові 2) довгострокові 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим