Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

В.3.2.5. Особливості обліку попереднього групування непрямих затрат у комплексних видах

Порядок побудови обліку попереднього групування непрямих елементів затрат та їх внесення до собівартості окремих видів продукції нам уже відомий.

Загальна методика побудови цих затрат у внутрішньогосподарському обліку майже така сама. Різниця полягає лише в тому, що кількість центрів затрат значно зростає. Тому цей елемент роботи слід передбачити в робочому плані рахунків. Особливо це стосується таких затрат:

на експлуатацію та утримання машин і устаткування в розрізі технологічних схем, ліній, агрегатів тощо;

загальновиробничих в розрізі бригад, дільниць, цехів, переділів, технологічних фаз тощо;

внутрішньогосподарських транспортних затрат тощо.

В.3.2.6. Особливості побудови обліку зведення елементів затрат

Методика побудови обліку зведення елементів затрат на виробництво нам уже відома. Щодо порядку зведення затрат при застосуванні методу повних затрат слід зазначити, що можливі всі наведені варіанти. Методика та техніка зведення аналогічні розглянутим раніше. На рис. В.3.7; В.3.8; В.3.9; В.3.10; В.3.11; В.3.12 наведена методика зведення затрат.

Облік зведення затрат при однопередільному одновирібному типі

Рис. В.3.7. Облік зведення затрат при однопередільному одновирібному типі

 Облік зведення затрат при однопередільному багатовирібному типі

Рис. В.3.8. Облік зведення затрат при однопередільному багатовирібному типі

Облік зведення затрат при багатопередільному одновирібному (однопродуктовому) типі

Рис. В.3.9. Облік зведення затрат при багатопередільному одновирібному (однопродуктовому) типі — попроцесний метод групування

Облік зведення затрат при попередільному багатовирібному типі виробництва безнапівфабрикатним методом

Рис. В.3.10. Облік зведення затрат при попередільному багатовирібному типі виробництва безнапівфабрикатним методом

Облік зведення затрат при попередільному багатовирібному типі виробництва

Рис. В.3.11. Облік зведення затрат при попередільному багатовирібному типі виробництва безнапівфабрикатним методом

 Облік зведення затрат при попередільному багатовирібному виробництві напівфабрикатним методом

Рис. В.3.12. Облік зведення затрат при попередільному багатовирібному виробництві напівфабрикатним методом

Розглянемо конкретний приклад. Виробниче підприємство виготовляє два види виробів: Е та К. Окрім того, підприємство провадить торговельну діяльність, має магазин, а також два цехи основного виробництва:

№ 1 — механічний;

№ 2 — складальний

і два цехи допоміжного виробництва:

№ 3 (1) — паросилова станція,

№ 4 (2) — тарний.

У тарному цеху виготовляють два види ящиків:

замовлення № 1 (ящик № 357);

замовлення № 2 (ящик № 871).

Робочий план рахунків наведено в табл. В.3.1.

Таблиця В.3.1

Робочий план рахунків затрат

Синтетичний рахунок

Субрахунок

першого рівня

другого рівня

третього рівня

четвертого рівня

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Шифр

Назва

23.1

Основне виробництво

1

Матеріальні затрати

1

Цех № 1

1

Прямі

1 2

Виріб Е Виріб К

2

Затрати на оплату праці і т. д.

2

Цех № 2

1

Прямі

1 2

Виріб Е Виріб К

23.2

Допоміжне виробництво

1

Матеріальні затрати

3

Цех № 3

1

Прямі

1

Пара

2

Затрати на оплату праці і т. д.

4

Цех № 4

1

Прямі

1

Замовлення № 1

 

 

 

 

 

 

2

Замовлення № 2

Продовження табл.В.3.1

Синтетичний рахунок

Субрахунок

першого рівня

другого рівня

третього рівня

четвертого рівня

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Шифр

Назва

Шифр

Назва

23.4

Витрати на експлуатацію устаткування

1

Матеріальні затрати

1

Цех № 1

2

Не-прямі

1 2

Стаття Стаття

2

Затрати на оплату праці і т. д.

2

Цех № 2

 

 

 

 

25

Загальновиробни- чі затрати

1

Матеріальні затрати

1

Цех № 1

2

Не-прямі

1 2

Стаття Стаття

2

Затрати на оплату праці і т. д.

2

Цех № 2

2

Не-прямі

1 2

Стаття Стаття

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування