Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

В.4.3.3. Побудова обліку затрат за попередільними варіантами виробництва

Загальні поняття про попередільний варіант побудови обліку на підприємствах виробничої діяльності ми вже маємо. Метод неповних затрат потребує, щоб затрати були поділені на три види:

прямі (змінні);

непрямі (змінні);

непрямі сталі.

Цю особливість ілюструють рис. В.4.3 та В.4.4.

Загальна побудова обліку  виробничої діяльності методом неповних затрат

Рис. В.4.3. Загальна побудова обліку виробничої діяльності методом неповних затрат на основі їх поділу на змінні та сталі методом нагромадження (директ кост)

Примітка. Сталі непрямі затрати списуються на фінансові результати (ФР).

Оскільки метод неповних затрат потребує чіткого розмежування непрямих затрат на змінні та сталі, то для цього потрібно при розробці конкретної моделі побудови затрат чітко визначити на всіх переділах аналітичні центри затрат та методику їх зведення. Оскільки непрямі затрати поділяються на дві групи — сталі та змінні, це потребує чіткого визначення субрахунків відповідних синтетичних рахунків та структури кошторису за наведеними ознаками.

Загальна побудова обліку  затрат на виробництво за  попередільним варіантом  методом неповних затрат

Рис. В.4.4. Загальна побудова обліку затрат на виробництво за попередільним варіантом методом неповних затрат

Особливу увагу потрібно приділити методиці визначення незавершеного виробництва, оскільки частина затрат буде розподілена між готовою продукцією та незавершеним вироб- ництвом.

Загальна побудова виробничого попередільного процесу методом неповних затрат наведена на рис. В.4.5 і В.4.6.

Процес зведення затрат та визначення фактичної собівартості (зменшеної) продукції може розгортатися або за напівфабрикатним, або за безнапівфабрикатним варіантом.

Крім того, у модель можуть бути введені елементи комбінації, які були розглянуті раніше.

За рештою ознак методика обліку не відрізняється від роз- глянутої.

Рахунки коштів та зобов’язань

Рахунки формування елементів затрат

Рахунки формування затрат за процесами діяльності

Рахунки формування затрат у собівартості продукції

Рахунки процесів обліку доходів та результатів діяльності

Дебет

Кредит

 

Дебет МЗ Кредит

 

Дебет ЦЗ Кредит

 

Дебет ПЗ Кредит

 

Дебет

Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет ЗОП Кредит

 

 

 

 

Дебет НПЗ Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

із них: рахунки формування затрат в межах норм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет ЗСП Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дебет ЗА Кредит

 

 

 

 

Дебет Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

які відхиляються від норм

 

 

 

 

Дебет IЗ Кредит

 

 

 

 

Дебет Кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. В.4.5. Структурна схема побудови бухгалтерського обліку затрат виробничої діяльності за методом обліку повних затрат у собівартості продукції (нормативний варіант контролю — методом стандарт кост)

Примітка: МЗ — матеріальні затрати; ЗОП — затрати на оплату праці; ЗСП — затрати на соціальні потреби; ЗА — затрати на амортизацію; ІЗ — інші затрати; ПР — прямі затрати; НПЗ — непрямі затрати.

Загальна схема побудови бухгалтерського внутрішньо- господарського  обліку

Рис. В.4.6. Загальна схема побудови бухгалтерського внутрішньо- господарського обліку затрат методом неповних затрат

Що стосується побудови обліку попроцесного виробництва, то при застосуванні методу неповних затрат всі наведе- ні раніше варіанти попередільного обліку затрат слід використати. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування