Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
<< Содержание < Предыдущая

 

РОЗДІЛ 6 ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

Основні терміни і поняття:організація обліку надходження запасів; організація складського обліку; номенклатурний номер; організація розробки номенклатурних номерів; номенклатура-цінник; організація обліку наявності та руху запасів у бухгалтерії; організація обліку використання запасів.

6.1. Основи організації матеріальних запасів

Бюджетні установи у процесі своєї діяльності використовують чимало матеріальних цінностей короткострокового (упродовж одного року) споживання. Зазначена частка оборотних активів має матеріальну форму і називається запасами. Облік запасів є одним з основних напрямків обліку бюджетних установ і також потребує організації.

Організація бухгалтерського обліку запасів охоплює:

 • організацію надходження запасів;
 • організацію обліку наявності запасів;
 • організацію обліку використання та вибуття.

Щодо кожного з видів руху запасів організація має такі завдання:

 • прискорення документообігу завдяки обробці відповідних раціональних графіків та вибору оптимальних носіїв інформації;
 • правильне виконання належних дій відповідно до нормативної бази;
 • зберігання товарно-матеріальних цінностей, що належать до запасів завдяки розробці оптимальної номенклатури;
 • раціональне використання матеріальних запасів згідно з розробленими нормативами.

До нормативних актів, які регулюють питання обліку запасів та його організації, належать:

 • Інструкція з обліку запасів бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України від 08.12.2000 № 125;
 • Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства від 18.12.2000 № 130;
 • Інструкція з обліку продуктів харчування в лікувально-профілактичних і інших бюджетних установах охорони здоров’я, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР від 05.05.83 № 530;
 • Інструкція з обліку медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення в лікувально-профілактичних установах охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів бюджету, затверджена Наказом від 02.06.87 № 747;
 • Порядок бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної допомоги, затверджений Наказом від 12.01.00 № 12/4233 Міністерства фінансів України та Державного казначейства України;
 • Інструкція про порядок відбиття в обліку бюджетних установ операцій із централізованим постачанням матеріальних цінностей;
 • Положення про порядок створення та головної функції тендерних комітетів щодо організації та здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене Наказом Міністерства економіки України від 16.01.01 № 20/5211;
 • Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116;
 • Типова Інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 5.09.2001 № 787/5978;
 • Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків і інших статей балансу, затверджену Наказом Міністерства фінансів України та Головним управлінням Державного казначейства України від 16.01.98 № 728/3168;
 • Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затверджена Наказом Державного казначейства від 27.07.00 № 68;
 • Перелік лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптечних і лікувально-профілактичних закладах, затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.06.94 № 117.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим