Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 3. Наказ Мінфіну Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 114 від 10.12.99 м. Київ

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р.

 

за № 890/4183

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства

№ 67 від 27.07.2000

№ 67 від 27.07.2000

№ 140 від 27.12.2000

№ 122 від 19.07.2001

№ 54 від 26.03.2002

№ 54 від 26.03.2002

№ 91 від 27.05.2002

№ 91 від 27.05.2002

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Клас 1. Необоротні активи

Клас 2. Запаси

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 4. Власний капітал

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 7. Доходи

Клас 8. Витрати

Розділ II. Позабалансові рахунки

Клас. 0. Позабалансові рахунки

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Розділ I. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1.Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

107

Робочі і продуктивні тварини

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

 

 

112

Бібліотечні фонди

 

 

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

115

Тимчасові нетитульні споруди

 

 

116

Природні ресурси

 

 

117

Інвентарна тара

 

 

118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

 

 

119

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

12

Нематеріальні активи

121

Авторські та суміжні з ними права

 

122

Інші нематеріальні активи

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

133

Знос нематеріальних активів

(Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 67 від 27.07.2000)

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина і матеріали

 

 

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

 

 

203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

 

 

204

Будівельні матеріали

 

 

205

Інші виробничі запаси

21

Тварини на вирощуванні і відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

 

212

Тварини на відгодівлі

 

213

Птиця

 

 

214

Звірі

 

 

215

Кролі

 

 

216

Сім’ї бджіл

 

 

217

Доросла худоба, вибракувана з основного стада

 

 

218

Худоба, прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

 

222

Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення

23

Матеріали і продукти харчування

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

 

 

232

Продукти харчування

 

 

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

 

 

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

 

 

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

 

 

236

Тара

 

 

237

Матеріали в дорозі

 

 

238

Запасні частини до машин і обладнання

 

 

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогосподарського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

(Клас 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 67 від 27.07.2000)

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Каса в національній валюті

Каса в іноземній валюті

Поточні рахунки на видатки установи

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Поточні рахунки в іноземній валюті

Інші поточні рахунки

Реєстраційні рахунки

Особові рахунки

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Інші рахунки в казначействі

Грошові документи в національній валюті

Грошові документи в іноземній валюті

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

Векселі, одержані в національній валюті

Векселі, одержані в іноземній валюті

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

Розрахунки в порядку планових платежів

Розрахунки з підзвітними особами

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

Розрахунки з іншими дебіторами

(Клас 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002, № 91 від 27.05.2002)

Клас 4. Власний капітал

Фонд у необоротних активах за їх видами

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Результат виконання кошторису за загальним фондом

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

Переоцінка матеріальних активів

Інша переоцінка

Клас 5.Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

Відстрочені довгострокові кредити банків

Інші довгострокові позики

Видані довгострокові векселі

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

Відстрочені короткострокові кредити банків

Інші короткострокові позики

Прострочені позики

Короткострокові позики з бюджету

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

Видані короткострокові векселі

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

Інші розрахунки з бюджетом

Розрахунки з пенсійного забезпечення

Розрахунки із соціального страхування

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

Розрахунки з інших видів страхування

Розрахунки із заробітної плати

Розрахунки зі стипендіатами

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

Розрахунки з працівниками за позиками банків

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

Інші розрахунки за виконані роботи

Розрахунки з депонентами

Розрахунки за депозитними сумами

Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень

Розрахунки за спеціальними видами платежів

Розрахунки з іншими кредиторами

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

Кошти, передані й отримані

(Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002)

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

 

 

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

 

 

712

Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

 

 

713

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

 

 

714

Кошти батьків за надані послуги

 

 

715

Доходи загального фонду, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

 

 

716

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

 

722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731

Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

74

Інші доходи

741

Інші доходи бюджетних установ

(Клас 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002)

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

 

 

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

 

 

803

Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

 

 

812

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

 

 

813

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

 

 

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

 

 

824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

 

 

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

 

 

826

Видатки до розподілу

(Клас 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного казначейства № 67 від 27.07.2000, № 54 від 26.03.2002)

Розділ II.Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

 

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

 

03

Незавершене капітальне будівництво

 

 

04

Непередбачені активи і зобов’язання

 

 

05

Гарантії та забезпечення

 

 

07

Списані активи та зобов’язання

 

 

08

Бланки суворого обліку

 

 

09

Призначення та зобов’язання

 

 

(Клас 0 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного казначейства № 91 від 27.05.2002) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим