Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 5. Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи З бухгалтерського обліку і фінансової діяльності в бюджетних установах

Міжгалузеві укрупнені нормативи часу на роботи З бухгалтерського обліку і фінансової діяльності в бюджетних установах

1. Облік необоротних активів:

 • облік наявності необоротних активів при проведенні інвентаризації;
 • облік руху необоротних активів;
 • облік операцій по вибуттю і переміщенню необоротних активів;
 • облік зносу необоротних активів.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Облік наявності необоротних активів при проведенні інвентаризації

Виписка даних про наявність необоротних активів в інвентаризаційні відомості необоротних активів

Інвентаризаційна відомість обліку

3

2

Облік руху необоротних активів:

а) побудованих;

б) безкоштовно отриманих;

в) виготовлених господарським способом;

г) придбаних

Ведення картотеки необоротних активів і облік їх руху в оборотній відомості з обміну руху необоротних активів

1-ша позиція картки

10

1-й запис у відомість

10

3

Облік операцій по вибуттю і переміщенню необоротних активів

Запис у нагромаджувальну відомість (меморіальний ордер № 9) по кожному документу

1-ша позиція Нагромаджувальна відомість

15

Аналіз отриманих результатів у меморіальному ордері № 9

Меморіальний ордер

25

4

Облік зносу необоротних активів

Складання оборотної відомості по зносу необоротних активів. Запис суми зносу в меморіальному ордері № 16, в книзі «Журнал-головна»

Запис у книзі 1-ша позиція

15

2. Облік матеріальних запасів:

 • облік оприбуткування готових виробів і продукції, переданої на склад із виробничих майстерень;
 • облік надходження готових виробів і продукції підсобних сільськогосподарських господарств;
 • облік коригування різниці між плановою і фактичною собівартістю;
 • облік поставок обладнання та будматеріалів, придбання тварин для відгодівлі, продуктів харчування та матеріалів;
 • облік списання обладнання, будівельних матеріалів довгострокового користування;
 • облік видачі МШП зі складу;
 • облік списання МШП, що є непридатними для подальшого використання.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Облік оприбуткування готових виробів і продукції, переданої на склад із виробничих майстерень

Відображення надходження готових виробів і продукції, переданої із виробництва на склад. Ведення книги складського обліку готових виробів. Звіряння даних бухгалтерського та складського обліку

Книга обліку 1-ша позиція

20

2

Облік надходження готових виробів і продукції підсобних господарств

Оприбуткування готових виробів і продукції підсобних господарств за допомогою актів приймання чи інших документів. Аналітичний облік за найменуванням, кількістю, вартістю і місцем зберігання на картках відповідних форм

Картка 1-ша позиція

15

3

Облік коригування різниці між плановою і фактичною собівартістю

Коригування планової собівартості в кінці року до фактичної собівартості на суму реалізованої продукції. Розрахунок економії планової собівартості

Картка

15

 

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

4

Облік отриманих від постачальника обладнання і будівних матеріалів для будівництва, придбання тварин для відгодівлі, матеріалів і продуктів харчування

Аналітичний облік обладнання і будівельних матеріалів за найменуванням матеріалів, кількістю та вартістю на картках відповідних форм, придбання молодняка за видами і віковими групами в книгах обліку тварин відповідної форми, продуктів харчування в оборотних відомостях

Журнал 1-ша позиція

6

5

Облік списання обладнання, будівельних матеріалів, матеріалів довгострокового використання, списання нестач і втрат матеріалів за рахунок установи

Списання обладнання, будівельних матеріалів, матеріалів довгострокового використання, облік нестач і втрат матеріалів і продуктів харчування відповідно до актів списання чи інших документів

Картка Книга обліку 1-ша позиція

4

5

6

Облік МШП

Облік МШП у відомостях оперативного обліку (кількісного) обліку руху МШП чи в книзі складського обліку матеріалів. Звіряння даних бухгалтерського і складського обліку

Відомість чи реєстр 1-ша позиція

5

7

Облік видачі зі складу в експлуатацію МШП

Обробка документації на відпуск зі складу МШП, що надійшла. Відображення бухгалтерської операції з обліку видачі зі складу МШП на вкладних аркушах чи оборотних відомостях. Звіряння даних бухгалтерського і складського обліку

Накладна, вимога

Оборотна відомість чи вкладний аркуш 1-ша позиція

5

5

8

Списання МШП, що є непридатними до використання

Обробка отриманих документів на списання МШП. Списання МШП на основі затвердженого «Акта на списання з балансу»

Акт на списання 1-ша позиція

5

3. Облік касових операцій:

 • оформлення документів;
 • отримання грошей в установах банків;
 • видача коштів із каси;
 • внесення коштів на рахунки в уповноважених установах банків чи органах Державного казначейства;
 • видача цінних документів та інших грошових коштів;
 • складання щоденного касового звіту.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Оформлення підготовчих документів для отримання готівки

Оформлення заявки на виплату готівки та передача її до Державного казначейства для обробки та перевірки

1-ше оформлення документа

20

2

Отримання готівки

Здача в уповноважену установу банку грошового чека на отримання готівки (виписаний на основі заявки на виплату готівки органом Держказначейства)

1-ше отримання грошей в банку

30

3

Видача коштів із каси

Отримання підпису одержувача в платіжній відомості, видача коштів

1-ша видача грошей із каси

2

4

Видача цінних документів та інших грошових коштів

Запис по кожному касовому ордеру в касову книгу. Видача інших грошових коштів. Передача відривних листків у бухгалтерію для обліку бланків суворої звітності

1-ша видача цінних документів

10

5

Внесення коштів на рахунки

Внесення коштів у банк за об’явою на внесення готівкових коштів та отримання квитанції про факт внесення

1-ше внесення коштів у банк

20

Складання щоденного касового звіту

Внесення в дану форму звіту всієї необхідної інформації

1-й касовий звіт

30

4. Облік грошових коштів на рахунках в уповноважених установах банків та казначейства:

 • облік отриманих асигнувань та власних надходжень;
 • облік руху грошових коштів на поновлення касових видатків;
 • облік отримання в касу готівки, коштів за грошовими чеками з рахунків;
 • облік безготівкових розрахувань в оплату постачальником за матеріальні цінності, обладнання, будівельні матеріали для нового будівництва і надання послуг;
 • облік безготівкових перерахувань до бюджету і позабюджетних соціальних фондів;
 • облік отримання коштів на рахунки для виконання доручень.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Облік отриманих асигнувань та власних надходжень

Формування оборотних відомостей за відповідними рахунками. Звіряння даних залишків на рахунках установ з даними органів казначейства установ банків за виписками з рахунків

Відомість 1-ша позиція

6

2

Облік руху грошових коштів на поновлення касових видатків

Формування оборотів за рахунками, що відображають рух грошових коштів, на поновлення касових видатків у меморіальних ордерах

Формування інформації аналітичного обліку касових видатків

Меморіальний ордер № 2/3 1-ша позиція

Картка обліку касових видатків 1-ша позиція

6

3

3

Облік безготівкових перерахувань в оплату постачальнику за матеріальні цінності і послуги

Обробка документів, які є підставою для здійснення різних операцій з постачальниками. Формування оборотів за рахунками в меморіальних ордерах № 4, № 6, № 7

Меморіальний ордер 1-ша позиція

7

4

Облік безготівкових перерахувань до бюджету та інших позабюджетних фондів

Формування оборотів за рахунками, що відображають розрахунки з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами

Відомість 1-ша позиція

5

5

Облік отримання коштів на рахунки для виконання доручень

Аналітичний облік отримання коштів на рахунки установи

Відомість 1-ша позиція

10

5. Облік фондів:

 • облік фонду в необоротних активах;
 • облік фонду в МШП.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Облік фонду в необоротних активах

Формування відомостей за рахунками, що відображають операції по обліку фонду. Передання необхідних даних до Меморіального ордера № 9

Меморіальний ордер, відомість 1-ша позиція

5

2

Облік фонду у МШП

Формування відомостей за рахунками, що відображають операції по обліку фонду. Введення необхідної інформації до Меморіального ордера № 10

Меморіальний ордер, відомість 1-ша позиція

5

6. Облік розрахунків:

 • облік розрахунків по зарплаті та стипендіям;
 • облік нарахувань та утримань податків та зборів та розрахунків за ними;
 • облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками;
 • облік розрахунків з підзвітними особами;
 • облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Облік розрахунків по зарплаті та стипендіям

Складання відомості по нарахуванню заробітної плати. Внесення інформації до Меморіального ордера

Меморіальний ордер 1-ша позиція

5

2

Облік нарахувань та утримань податків та зборів та розрахунків за ними

Складання відомості по нарахуванню заробітної плати з виокремленням інформації про утримання із зарплати та нарахуванням. Внесення інформації до Меморіального ордера № 5

Меморіальний ордер 1-ша позиція

5

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

3

Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками

Обробка документів, які є підставою для здійснення операцій з постачальниками і підрядчиками за виконані роботи і надані послуги. Формування оборотів за відповідними рахунками у меморіальних ордерах № 4, № 6, № 7

Меморіальний ордер 1-ша позиція

7

4

Облік розрахунків з підзвітними особами

Обробка авансових звітів, виписування посадових ордерів, формування оборотів за рахунками з підзвітними особами в меморіальному ордері № 8

Меморіальний ордер 1-й авансовий звіт 1-ша позиція

5

5

Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Обробка документів, які є підставою для здійснення розрахункових операцій з дебіторами. Формування оборотів за рахунками, що відображають дані види розрахунків

Меморіальний ордер 1-ша позиція

7

7. Облік доходів:

 • облік доходів загального фонду;
 • облік доходів спеціального фонду;
 • облік доходів від реалізації продукції.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Облік доходів загального фонду

Відображення бухгалтерських операцій щодо обліку доходів загального фонду в реєстрах аналітичного обліку. Складання відомостей за формами і видами

Відомість книга 1-ша позиція

5

2

Облік доходів спеціального фонду

Формування оборотів за звітний період за власними надходженнями та іншими доходами спеціального фонду

Відомість 1-ша позиція

5

3

Облік доходів від реалізації продукції

Формування оборотів за звітний період за доходами, отриманими від виробничої та сільськогосподарської діяльності

Відомість 1-ша позиція

5

8. Облік видатків і затрат:

 • облік видатків;
 • облік затрат прямих;
 • облік розподілу непрямих затрат.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Облік видатків

Обробка випроваджувальних документів (виписок з рахунків) та реєстрів обліку (меморіальних ордерів). Формування інформації про касові, фактичні видатки у відповідних картках

Картка 1-ша позиція

10

2

Облік прямих затрат на виробництво продукції, виконання науково-дослідних робіт

Аналітичний облік затрат за видами продукції, темами НДР, за статтями затрат

Багатографні картки 1-ша позиція

20

3

Облік розподілу непрямих затрат за видами продукції і темами НДР

Розрахунок суми непрямих затрат, відображення бухгалтерських операцій з обліку і розподілу, затрат у відомостях і меморіальних ордерах

Відомість 1-ша позиція

15

9. Облік видатків і затрат:

 • Книга «Журнал-Головна»;
 • бухгалтерська звітність.

№ з/п

Найменування робіт

Зміст робіт

Одиниця виміру

Нормативи часу, хв

1

Складання книги «Журнал-Головна»

Складання книги «Журнал-Головна» за відповідний звітний період

1-ша позиція

2

2

Складання бухгалтерської звітності

Складання бухгалтерської звітності за встановленим обсягом і формою

1-ша позиція форми

5 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування