Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Свірко С.В.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 10. Економічна класифікація видатків бюджету

Затверджено Наказом

Міністерства фінансів України

№ 604 від 27.12.2001 р.

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

КЕКВ

Назва

1000

Поточні видатки

1100

Видатки на товари і послуги

1110

Оплата праці працівників бюджетних установ

1111

Заробітна плата

1112

Грошове утримання військовослужбовців

1113

Виплати по тимчасовій непрацездатності

1120

Нарахування на заробітну плату

1130

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1131

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1132

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1133

Продукти харчування

1134

М’який інвентар та обмундирування

1135

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1136

Оренда та експлуатаційні послуги

1137

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання

1138

Послуги зв’язку

1139

Оплата інших послуг та інші видатки

1140

Видатки на відрядження

1150

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1160

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1161

Оплата теплопостачання

1162

Оплата водопостачання і водовідведення

1163

Оплата електроенергії

1164

Оплата природного газу

1165

Оплата інших комунальних послуг

1166

Оплата інших енергоносіїв

1170

Дослідження і розробки, державні програми

1200

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями

1300

Субсидії і поточні трансфери

1310

Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

1320

Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів

1340

Поточні трансфери населенню

1341

Виплата пенсій і допомоги

1342

Стипендії

1343

Інші поточні трансфери населенню

1350

Поточні трансфери за кордон

2000

Капітальні видатки

2100

Придбання основного капіталу

2110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2120

Капітальне будівництво (придбання)

2121

Будівництво (придбання) житла

2122

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2123

Інше будівництво (придбання)

2130

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2131

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2132

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2133

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів

2134

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2200

Створення державних запасів і резервів

2300

Придбання землі і нематеріальних активів

2400

Капітальні трансфери

2410

Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)

2420

Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів

2430

Капітальні трансфери населенню

2440

Капітальні трансфери за кордон

2450

Капітальні трансфери до бюджету розвитку

3000

Нерозподілені видатки

4000

Кредитування з вирахуванням погашення

4100

Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення

4110

Надання внутрішніх кредитів

4111

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4112

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4113

Надання інших внутрішніх кредитів

4120

Повернення внутрішніх кредитів

4121

Повернення кредитів органами державного управліннями інших рівнів

4122

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4123

Повернення інших внутрішніх кредитів

4200

Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення

4210

Надання зовнішніх кредитів

4220

Повернення зовнішніх кредитів 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим