Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Кривенко К.Т.
Політична економія - Кривенко К.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.4.3. Функціонування товарного виробництва і його закони.

Функціонування товарного господарства органічно пов’язане з приватною власністю на ресурси, а також з використанням системи ринків і цін для координації економічної діяльності й управління нею. В такій господарській системі поведінка кожного її учасника мотивується його особистими, егоїстичними інтересами: кожна економічна одиниця намагається максимізувати свій дохід на основі індивідуального прийняття рішення. Ринок функціонує як механізм, завдяки якому індивідуальні рішення і потреби стають гласними і координуються.

За товарної форми господарювання існує безліч самостійно діючих покупців і продавців кожного продукту і ресурсу. Як наслідок, економічна влада широко розосереджена. Велику роль у функціонуванні товарного господарства відіграють такі закони виробництва, обміну, як:

закон вартості;

закони попиту і пропонування;

закон конкуренції;

закони грошового обігу.

Ці закони трактуватимуться детально в інших розділах курсу політичної економії.

Завершуючи виклад теми, треба наголосити на тому, що людство до цих пір не знайшло більш ефективної форми організації суспільного господарства.

Термінологічний словник

Вартість — економічна категорія, яка синтезує в собі вартість утрачених можливостей у зв’язку з виробництвом будь-якого товару.

Вартість утрачених можливостей — вартість товару чи ресурсу, від яких відмовились.

Домашня промисловість — виробництво в селянському господарстві готових продуктів для особистого і виробничого споживання.

Другий великий суспільний поділ праці — відділення ремесла від сільського господарства.

Загальний закон вартості: якщо чинники виробництва використовуються оптимально щодо платоспроможних потреб суспільства, забезпечують обсяг випуску товарів на межі виробничих можливостей суспільного виробництва, то вартість кінцевого продукту буде найнижчою з усіх можливих варіантів організації виробничого процесу.

Мінова вартість — кількісне відношення або пропорція, в якому один товар обмінюється на інший.

Натуральне виробництво — тип господарства, в якому виробництво спрямоване безпосередньо на задоволення особистих потреб і потреб виробництва.

Перший великий суспільний поділ праці — відділення тваринницьких племен від племен, що займалися переважно землеробством.

Просте товарне виробництво — товарне господарство, в якому товари виробляються дрібними виробниками — ремісниками, кустарями, селянами тощо.

Розвинена форма товарного виробництва — товарне господарство, в якому майже все виробляється не для себе, а на ринок і в якому масовим товаром стає робоча сила людини (праця).

Товар — продукт, що виробляється не для особистого споживання, а для обміну на гроші.

Товарне виробництво — організаційна форма суспільного виробництва, за якої продукти виробляються не для власного споживання, а для обміну через купівлю-продаж на ринку.

Товарні економічні відносини — система зв’язків і відносин між людьми, які пов’язані з виробництвом товарів та їх обміном на ринку.

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Чому тривалий час основною формою організації виробництва було натуральне виробництво?

2. У чому полягає сутність товарного виробництва та його історичне значення?

3. Використовуючи графік виробничих можливостей, поясніть сутність вартості втрачених можливостей.

4. Обґрунтуйте, якій теорії вартості ви віддаєте перевагу.

5. У чому полягає сутність загального закону вартості?

6. Чи може відносна рідкість товару бути вартісно створюючим чинником?

7. Де і в яких умовах на початку ХХІ ст. просте товарне виробництво є ефективним?

8. Які основні риси простого товарного виробництва вам імпонують?

9. Назвіть основні ознаки розвиненої форми товарного виробництва.

10. Підготуйте домашнє завдання на тему: спільні риси вартості товару і його мінової вартості. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування