Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Кривенко К.Т.
Політична економія - Кривенко К.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.5.2. Забезпечення стабільності купівельної спроможності грошової одиниці та грошові реформи.

Потрібно зазначити, що в умовах інфляції гроші поступово припиняють виконувати таку свою функцію, як засіб збереження вартості. А це призводить до того, що їх все більш неохоче починають брати і в обмін на свій товар, намагаючись якомога швидше їх позбутись, і все менше роблять заощаджень у грошовій формі. Через це нормальне життя суспільства, в якому обмін уже став нормою, починає порушуватись, що викликає потребу в стабілізації купівельної спроможності грошової одиниці. До цієї мети йдуть кількома шляхами. Перший — обмеження емісії грошей (емісія — це випуск в обіг додаткової кількості грошей). Крім того, можуть здійснюватися заходи щодо стимулювання зростання суспільного продукту. Наслідком цього також стає зменшення темпів інфляції та стабілізація купівельної спроможності грошей. Зменшуватиме темпи інфляції і зростання довіри до національної грошової одиниці. У такому разі населення вже не буде намагатись якомога швидше позбутись цієї грошової одиниці. Остання знову зможе виконувати функцію засобу збереження вартості, що приведе і до зростання грошових заощаджень.

Одним із засобів відновлення довіри до національної грошової одиниці є грошові реформи. Вони крім усього іншого можуть допомогти й у вирішенні завдання щодо зменшення вже наявної в обігу грошової маси. Грошова реформа — це перебудова державою наявної в країні грошової системи. При цьому грошові реформи можуть переслідувати не тільки вузькі цілі стабілізації грошової одиниці, а й більш широкі — загальної перебудови чинної в країні системи грошово-кредитних відносин.

Розрізняють три основних види грошових реформ: формальну, деномінаційну та конфіскаційну. Формальна грошова реформа зводиться до впровадження нового зразка купюри з одночасним або поступовим вилученням тієї, що функціонує. Деномінаційна полягає в тому, що разом зі зміною зразка купюри відбувається зміна існуючого масштабу цін (зменшення кількості нулів на купюрах). Конфіскаційна грошова реформа полягає в безоплатному вилученні державою частини грошей суб’єктів економіки.

Проте потрібно пам’ятати, що проведення грошових реформ — це досить серйозне потрясіння для всіх суб’єктів економіки, а тому їх здійснення має бути максимально зрозумілим і виваженим.

Термінологічний словник

Гроші — особливий товар, який є загальним еквівалентом вартості.

Інфляція — процес зменшення купівельної спроможності грошової одиниці.

Неповноцінні гроші — гроші, витрати на виготовлення матеріального носія яких є значно меншими ніж той номінальний знак вартості, що на них позначений.

Повноцінні гроші — гроші, вартість яких визначається суспільними витратами виробництва на виготовлення їх матеріального носія на рівні того знака вартості, що на них позначений.

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. У чому полягає сутність грошей?

2. Які існують відмінності у визначенні функції грошей?

3. Назвіть складові грошових агрегатів М0, М1, М2, М3.

4. Чим пояснюється відмова від товарних грошей на користь кредитно-паперових?

5. Яку роль відіграє золото в сучасній грошовій системі?

6. Якими є наслідки повзучої інфляції для економіки країни?

7. Сума цін товарів, що підлягають реалізації, — 300 млн; з них у кредит було продано товарів на суму 60 млн; сума цьогорічних платежів за борговими зобов’язаннями минулих років становить 70 млн; взаємопогашення платежів становить 20 млн; швидкість обігу грошової одиниці — 5 обертів. Визначіть: а) кількість грошей, які повинні бути в обігу для реалізації всієї товарної маси; б) рівень інфляції, за наявності в обігу грошей на суму 87 млн; в) швидкість обігу грошової одиниці за відсутності інфляції, але наявності в обігу грошей на суму 87 млн. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим