Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Кривенко К.Т.
Політична економія - Кривенко К.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9.3.3 Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні.

Окремо слід зупинитися на проблемах формування ринків праці, землі та капіталів в Україні. Процес формування цих ринків у нашій країні ще не завершено, проте, такі його атрибути, як попит і пропонування, ставки заробітної плати, служби зайнятості, армія безробітних, допомоги по безробіттю тощо уже діють і використовуються в процесі господарювання. Найменших успіхів досягнуто у формуванні ринку землі. Земельний кодекс України відкриває деякі можливості для торгівлі земельними ділянками як товаром. Складним є процес становлення цивілізованого ринку капіталів, що пов’язано з глибокою економічною кризою та формуванням нелегального ринку капіталів. На нелегальному ринку України функціонує від 40 до 55 % капіталу і товарів.

Термінологічний словник

Граничний продукт фактора виробництва — додатковий продукт або обсяг продукції, отриманий унаслідок збільшення витрат цього фактора на одну додаткову одиницю за сталої величини інших факторів виробництва.

Капітал як фактор виробництва — виготовлені товари, які, відповідно, застосовують для продукування інших товарів.

Норма прибутку на капітал — щорічний чистий дохід (орендна плата мінус витрати) на вкладену одиницю капіталу.

Оренда — договір, що його укладають між собою орендодавець майна і орендар щодо тимчасового використання певного капітального блага (фабрики, споруди, верстата, комп’ютера тощо) за відповідну плату.

Орендна плата — платежі за тимчасове використання капітальних благ.

Попит підприємства на виробничі ресурси — похідний попит, оскільки залежить від попиту споживача на його кінцеву продукцію.

Пропонування факторів виробництва — готовність їх власників поставити виробничі ресурси на ринок за ціни відповідного рівня та з урахуванням інших чинників.

Ринок виробничих ресурсів — ринок землі, праці і засобів виробництва (капіталу), спрямований на задоволення виробничих потреб.

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Поясніть, яке значення має розуміння процесу ціноутворення на ресурси.

2. Детально поясність, у чому відмінність чинників, що визначають попит на продукт.

3. Поясність зміст і значення твердження, що попит на ресурс є похідним попитом. Чому криві попиту на ресурс спадні?

4. У чому полягає відмінність чинників, що визначають пропонування:

  • землі;
  • робочої сили (праці);
  • засобів виробництва;
  • капіталу?

5. Якщо кожен фактор оплачується відповідно до його граничного продукту в грошовому виразі, чи буде розподіл отриманого доходу етично справедливим?

6. Заповніть подану нижче таблицю попиту підприємства на працю, яке наймає працівників за умов конкуренції та продає свою продукцію на конкурентному ринку:

Одиниці праці

Загальний продукт

Граничний продукт

Ціна продукту, грн.

Загальний виторг, грн.

Граничний продукт у грошовому виразі, грн.

1

17

2

2

31

2

3

43

2

4

53

2

5

60

2

6

65

2

7. Згідно з теорією французького економіста Ж. Б. Сея пропонування визначає попит. Чи діє в цьому разі правило, що попит на виробничий ресурс є похідним від попиту споживачів на його продукт?

8. У чому полягає практичне значення теорії граничного продукту? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування