Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Політична економія - Кривенко К.Т.
Політична економія - Кривенко К.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

15.4.3. Методи державного регулювання економіки.

Держава через законодавчі та виконавчі органи намагається впливати на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення або забезпечення умов їх діяльності відповідно до національної економічної політики. Схема класифікації цих методів показана на рис 15.2.

Класифікація методів регулювання економіки за характером впливу на господарську діяльність її суб’єктів

Рис 15.2. Класифікація методів регулювання економіки за характером впливу на господарську діяльність її суб’єктів

Економічні регулятори, які використовує держава, класифікуються за такими видами: прямий вплив на економіку — цілеспрямоване регулювання та система державних замовлень; непрямий вплив на економіку — застосування бюджетно-податкових, грошово-кредитних, амортизаційних, валютних, митних, інвестиційних та інших регуляторів. Співвідношення цих видів регулювання визначається конкретними обставинами, які властиві окремим етапам розвитку економіки чи окремим країнам.

Термінологічний словник

Економічні блага — засіб задоволення потреб, які є в обмеженій кількості. Економічні блага поділяються на матеріальні блага і послуги.

Економічні функції — основні напрями економічної діяльності в суспільстві.

Суспільні блага — засоби (товари), що задовольняють суспільні потреби.

Суспільні ресурси — фактори, необхідні для виробництва суспільних благ.

Трансакціонні витрати — витрати у сфері обігу, пов’язані з передачею прав власності.

Функція — зовнішній прояв властивостей якого-небудь об’єкта певної системи.

Контрольні запитання і навчальні завдання

1. Лауреат Нобелівської премії з економіки М. Фрідмен вважає найкращими способами впливу держави на економіку такі: «не чіпати бізнес» і «нехай ринок робить свою справу».

Продумайте економічний зміст цих тезисів і дайте відповіді на такі питання:

а) у чому полягає ефективність функціонування ринку?

б) які межі державного втручання в ринковий механізм?

Уважно розгляньте дані, наведені в таблиці:

Структура держбюджету

Доходи

%

Індивідуальний

44,1

Корпоративний

11,1

Інші види оподаткування

44,8

 

 

Витрати

%

Національна оборона

26,3

Фундаментальні науки

1,2

Охорона здоров’я

4,5

Інші статті витрат

68,0

Проаналізуйте дані, сформулюйте відповіді на такі питання:

а) що таке суспільні блага?

б) у чому полягає особливість споживання суспільних благ на відміну від інших?

в) хто і чому фінансує виробництво і задоволення суспільних благ? 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим