Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольні завдання та теми для обговорення

1. Об’єкт дисципліни «Моделювання економіки».

2. Предмет дисципліни «Моделювання економіки».

3. Методи, що використовуються в моделюванні економіки.

4. Особливості економіки як об’єкта моделювання.

5. Поясніть сутність дефініції «економіка як кібернетична система».

6. Обґрунтуйте твердження, згідно з яким економіка характеризується як слабоформалізована система.

7. Сутність процесів, що відбуваються в перехідній економіці.

8. Поясніть, що, на вашу думку, є характерним для економіки: стаціонарний стан чи постійні зміни, еволюція соціально-економічного буття?

9. Обґрунтуйте сутність поняття «ефективно функціонуюча економіка».

10. Поясніть, що може, а чого не здатний реалізувати ринок.

11. Сутність нової парадигми в економічній теорії.

12. Економіка та її взаємодія з політикою та культурою.

13. Поясніть, що може означати термін «суб’єктивність економіки».

14. Поясніть, що є причиною генерування нової інформації в соціально-економічній системі.

15. Розкрийте поняття «блок зворотних зв’язків» в економіці та підприємництві.

16. Перелічіть основні проблеми, що виникають у макро- та мікроекономічному аналізі.

17. Розкрийте сутність концепції «еволюційна економіка».

18. Поясніть сутність концептуальних положень, що утворюють поняття «синергетична економіка».

19. Поясніть, чому економіці внутрішньо притаманні невизначеність і ризик.

20. Перелічіть основні системні характеристики економічних рішень. Сутність цих системних характеристик.

Теми рефератів

1. Взаємодія суспільства та економічної системи, їх формалізація.

2. Проблеми побудови концептуальної моделі управління економічними об’єктами та процесами з урахуванням взаємодії із суспільством і біологічним середовищем.

3. Сутність категорії мети в діяльності економічних систем та її формалізація для здійснення кількісного аналізу.

4. Формалізація процесів функціонування окремих економічних систем у категоріях «цілі» й «засоби».

5. Ринковий інтерес та суспільна доцільність. Аспекти їх концептуалізації та графічного подання.

6. Механізм формування цілей та критеріїв функціонування економічного об’єкта.

7. Конкуренція в економіці та її роль у генеруванні нової інформації.

8. Роль державного регулювання економіки та концептуальні моделі різних варіантів втручання держави у ринковий механізм.

9. Проблеми формалізації інвестування соціально-економічної сфери. Інвестиції в освіту та науку та підходи до їх кількісного оцінювання.

10. Моделювання економічних процесів розвитку з урахуванням надійності.

Завдання для самостыйної роботи

  1. Сутність проблем, що виникають у процесах макроекономічного аналізу.
  2. Основні аспекти та концептуальні засади еволюційної теорії економічного розвитку.
  3. Основні концептуальні підходи синергетичної економіки.
  4. Теорія ризику та її роль у розвитку економічної теорії та в практиці господарювання.
  5. Сутність проблем, що виникають у дослідженні олігопольних ринків.
  6. Павутиноподібна модель.

Розв’язання прикладних задач, побудова алгоритму та створення комп’ютерної програми, що реалізує економетричну павутиноподібну модель. Розв’язання конкретних прикладів. Аналіз отриманих результатів.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування