Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольні завдвння та теми для обговорення

 • Поясніть, що спільного мають та чим відрізняються наведені в даному розділі економіко-математичні моделі.
 • Охарактеризуйте основні гіпотези та припущення, покладені в основу побудови моделі рекламної кампанії.
 • Цілі та припущення, які становлять підґрунтя кількісного аналізу проблеми взаємозаліку боргів підприємств.
 • Висвітліть концептуальні положення (гіпотези), покладені в основу моделі оцінювання ринкової вартості підприємств.
 • Сутність методологічних та методичних аспектів, покладених в основу моделі вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів.
 • Поясніть сутність концептуальних засад, на які спирається проблематика прогнозування обсягів податкових надходжень з урахуванням ризику.

Завдання для самостійної роботи

 • Альтернативні підходи у моделюванні оцінювання ринкової вартості підприємств. Наведіть приклади.
 • Поясніть сутність та математичний апарат урахування фактора часу в фінансових операціях.
 • Поясніть сутність методології та методики аналізу і врахування ризику фінансових операцій. Наведіть приклади.
 • Методи коригування норми дисконту з урахуванням ризику. Їх сутність.
 • Поясніть, як обчислюються майбутні грошові потоки у вигляді серії сплат довільної величини, що генеруються початковими інвестиціями. Наведіть приклади.
 • Основні принципи та кроки імітаційного моделювання інвестиційних ризиків. Наведіть приклади.
 • Назвіть основні методи аналізу інвестиційних проектів. Поясніть, у чому полягає сутність методу чистої теперішньої вартості та що покладено в основу математичної моделі цього методу.
 • Основні аспекти врахування взаємозв’язків між політичним ризиком, валовим внутрішнім продуктом та зовнішнім боргом країни. Назвіть основні підходи щодо моделювання та опрацювання цих залежностей.
 • Сутність моделі вибору інвестиційного проекту з множини альтернативних варіантів. Розв’язання прикладних задач, побудова алгорит- му та створення комп’ютерної програми, що реалізує багатокрокову процедуру послідовного відсіювання альтернативних варіантів проекту та вибір одного з них. Розв’язання конкретних прикладів. Аналіз отриманих результатів.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим