Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.4. Загальна характеристика та етапи побудови виробничих функцій

Поняття ВФ певного об’єкта як функції, що разом з областю визначення найкращим чином апроксимує агреговану економічну технологію t, визначає строгу послідовність дій для побудови ВФ.

Оскільки ВФ будується в результаті використання обчислювального методу та оптимізації V, етапом у цій побудові є використання так званих пробних функцій та областей їх визначення, тобто вибір бінарного відношення rt на множині обчислюваних функцій. Вибір цього відношення відіграє визначальну роль у побудові ВФ, оскільки в нього входить і визначення виду функції, і формування принципів оцінювання параметрів. Для цього потрібно зібрати, опрацювати й використати необхідну інформацію щодо виробничого процесу та впливу на нього зовнішніх умов, сформулювати цілі й завдання, для розв’язання яких будується ВФ, проаналізувати засади існування та властивості економіко-технологічної функції t; як правило, попередньо фіксується система показників оцінки ресурсів і випуску (m, n). Виокремлюють такі етапи побудови ВФ:

Етап 1. Формулювання цілей побудови ВФ.

Етап 2. Системний аналіз об’єкта, що моделюється.

Етап 3. Економічний якісний аналіз об’єкта.

Етап 4. Визначення системи показників виробничої функції (m, n).

Етап 5. Формування інформаційної бази для аналізу технології та для побудови ВФ.

Етап 6. Аналіз існування та властивості економічної технології.

Етап 7. Визначення принципів порівняння функцій щодо їх наближення до технології t (формування відношення) r = rt.

Етап 8. Визначення обчислювального алгоритму V для оптимізації відношення rt.

Етап 9. Підготовка (вибір) програмного забезпечення щодо реалізації алгоритму на комп’ютері.

Етап 10. Обчислення ВФ та її використання. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування