Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
Моделювання економіки - Вітлінський В.В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.5. Рейтинг як засіб класифікації економічних об’єктів

Сутність рейтингу полягає в оцінюванні позиції аналізованого об’єкта на обраній шкалі. Ця обставина однозначно визначає обчислення рейтингу як спеціальним чином деталізованого варіанта загальної проблеми класифікації економічних (соціально-економічних) об’єктів. Розгляньмо особливості цієї деталізації.

Нехай U = {u1, …, un} — універсальна множина вихідних показників. Область значень показника ui(i = 1, …, n) позначимо через na1i і припустимо, що

Нехай — фіксована скінченна множина методик обчислення рейтингу. Шкалу, обрану для методики , позначимо через Шa. Таким чином, методика реалізує відображення

Використаймо таку форму запису:

Позначимо через розбиття множини А, що визначається таким чином:

тоді і лише тоді, коли для будь-яких наборів справедливим є співвідношення

Вважатимемо, що методики А та В :

1. — узгоджені, якщо

2. — суперечливі, якщо

Фактор-множина (де — еквівалентність, що відповідає розбиттю ) визначає усі типи суперечностей між методиками, які належать до множини А та які виникають за обчислення рейтингу на множині . Верхній та нижній конуси підмножини позначимо, відповідно, через ВК(Х) та НК(Х).

Тому доводиться теорема 1.

Якщо D — замкнена множина і (? то існує такий перетин множини що складається з попарно непорівнянних за включенням елементів, для котрих для будь-якого

і для будь-якого

Значення теореми 1 полягає в такому. Якщо множина типових (в умовах, що розглядаються) наборів показників належить множині то в обчисленні рейтингу може використовуватися будь-яка методика

У решті випадків виникає проблема щодо обрання допустимої методики, розв’язання якої можна отримати лише в разі використання експертних методів. Доводяться й інші важливі теореми.

Зведення проблеми обчислення рейтингу до проблеми класифікації економічних об’єктів дає можливість застосовувати стандартну техніку декомпозиції кваліметричних моделей для підвищення ефективності обчислень. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування