Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Державне регулювання економіки - Чистов С. М.
Державне регулювання економіки - Чистов С. М.
 Державне  регулювання економіки

Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С. М. Чистов, А. Є. Никифоров, Т. Ф. Куценко та ін.— К.: КНЕУ, 2000. — 316 с.

ISBN 966–574–089–X

У навчальному посібнику «Державне регулювання економіки» викладаються: теоретичні засади формування стратегії соціально-еконо­мічної політики держави; сутність, форми та методи державного регулювання економіки; методологічні й організаційні основи соціально-економічного прогнозування, державного програмування та макроекономічного планування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологіч­ної політики.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
1.1. Вади ринкового саморегулювання
1.2. Функції держави в сучасній економіці
1.3. Сутність державного регулювання економіки
1.4. Методи державного регулювання економіки
1.5. Система органів державного регулювання економіки
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
2.1. Сутність соціально-економічної стратегії
2.2. Соціально-економічне прогнозування
2.3. Макроекономічне планування
2.4. Державне програмно-цільове планування
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНА ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
3.1. Фінансово-бюджетне регулювання
3.2. Податкове регулювання
3.3. Регулювання суспільного сектору економіки
3.4. Державне замовлення як засіб задоволення державних потреб
3.5. Грошово-кредитне регулювання
РОЗДІЛ 4. Структурна та інвестиційна політика
4.1. Структура та структурні зрушення в розвитку економіки
4.2. Структурний ефект та його вимірювання
4.3. Державне регулювання структурних зрушень в економіці
4.4. Державне регулювання інвестиційної діяльності
РОЗДІЛ 5 НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА політика
5.1. Науково-технічний прогрес та економічне зростання
5.2. Необхідність та сутність науково-технічної політики
5.3. Форми та методи реалізації науково-технічної політики
5.4. Державне регулювання інноваційних процесів
РОЗДІЛ 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
6.1. Підприємництво як об'єкт державного регулювання
6.2. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні
6.3. Механізм державного регулювання підприємництва
6.4. Фінансові важелі державної підприємницької політики
РОЗДІЛ 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
7.1. Засади зовнішньоекономічної діяльності
7.2. Регулювання торговельної діяльності
7.3. Іноземне інвестування
7.4. Роль держави в залученні іноземних кредитів
РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ІНФЛЯЦІЇ
8.1. Необхідність та методи державного регулювання цін
8.2. Антиінфляційна політика
РОЗДІЛ 9. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
9.1. Регіональна економічна політика, її сутність та завдання
9.2. Механізм реалізації регіональної економічної політики держави
9.3. Державне регулювання соціально- економічного розвитку регіонів
9.4. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону
РОЗДІЛ 10. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
10.1. Сутність і мета соціальної політики
10.2. Основні завдання та показники соціальної політики
10.3. Реальні доходи населення та їх регулювання
10.4. Регулювання обсягу споживання матеріальних благ і послуг
10.5. Регулювання ринку праці та зайнятості населення
РОЗДІЛ 11. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1. Необхідність охорони навколишнього природного середовища
11.2. Принципи та об'єкти охорони навколишнього природного середовища
11.3. Державне екологічне регулювання
11.4. Державне управління в галузі охорони навколишнього природного середовища
11.5. Економічний механізм забезпечення природоохоронної діяльності


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим