Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.4. Статистичне вивчення зв’язку обіговості короткострокового кредиту із сукупною обіговістю обігових коштів

Кредит сприяє скороченню часу обігу обігових коштів підприємств, впливаючи таким чином на відтворювальні процеси в економіці.

Індексна модель зв’язку сукупної обіговості обігових коштів підприємств з обіговістю короткострокового кредиту виглядає таким чином:

O = Kn'd,

де О — сукупна обіговість обігових коштів, розрахованих як відношення обсягу валового внутрішнього продукту до середніх залишків обігових коштів; К — розмір валового внутрішнього продукту на грошову одиницю наданих короткострокових позичок; n — число оборотів короткострокових позичок, обчислених за даними обороту з видачі; d — частка короткострокових позичок у загальній величині обігових коштів.

Основні категорії та поняття

Кредит

Комерційний кредит

Банківський кредит

Акцептний кредит

Обліковий кредит

Міжнародний кредит

Завдання статистики кредиту

Кредитні ресурси

Позичковий фонд держави

Кредитні вкладення

Тривалість користування короткостроковим кредитом

Кількість оборотів кредиту

Завдання для самоконтролю

1. Маємо такі дані з кредиту:

Галузь

Однодобовий оборот з погашення, млн грн.

Середні залишки кредиту, млн грн.

1995 р.

1996 р.

1995 р.

1996 р.

А

0,2

0,21

20

25

Б

0,2

0,22

10

11

Визначити, як змінилась середня тривалість користування кредитом у двох галузях:

а) 11,6 %; б) 12,5 %; в) 0,8 %; г) 15,1 %.

2. За даними задачі 1 визначити, на скільки днів змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни структури в однодобовом обороті:

а) 8,72; б) 9,3; в) – 0,58; г) 0,8.

3. Яка з викладених нижче формул характеризує середню кількість років користування кредитом:

а) дані з кредиту б) дані з кредиту в) дані з кредиту г) дані з кредиту

4. Маємо такі дані з кредиту:

Галузь

Однодобовий оборот з погашення, млн гр. од.

Середні залишки кредиту, млн гр. од.

1994 р.

1995 р.

1994 р.

1995 р.

А

0,2

0,21

20

25

Б

0,2

0,21

10

11

Визначити, на скільки днів змінилась середня тривалість користування кредитом:

а) 8,72; б) 9,3; в) – 0,58; г) 0,8.

5. Які показники застосовуються в статистиці для аналізу ефективності використання коштів:

1) коефіцієнт співвідношення обороту позички з видачі і погашення;

2) кількість оборотів кредиту і тривалість користування короткостроковим кредитом;

3) індекси середніх величин тривалості користування короткостроковим кредитом;

4) обороти кредиту з видачі і погашення.

6. Маємо такі дані з кредиту:

Галузь

Однодобовий оборот з погашення, млн гр. од.

Середні залишки кредиту, млн гр. од.

1994 р.

1995 р.

1994 р.

1995 р.

А

0,2

0,21

20

25

Б

0,2

0,21

10

11

Визначити, як змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни структури в однодобовому обороті:

а) 11,6 %; б) 12,5 %; в) 0,8 %; г) 15,1 %.

7. За даними задачі 6 визначити, на скільки днів змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни тривалості користування кредитом в окремих галузях:

а) 8,72; б) 9,3; в) – 0,58; г) 0,8.

8. Маємо такі дані з кредиту:

Галузь

Однодобовий оборот з погашення, млн гр. од.

Середні залишки кредиту, млн гр. од.

1994 р.

1995 р.

1994 р.

1995 р.

А

0,2

0,21

20

25

Б

0,2

0,21

10

11

Визначити, як змінилась середня тривалість користування кредитом за рахунок зміни тривалості користування кредитом в окремих галузях:

а) 11,6 %; б) 12,5 %; в) 0,8 %; г) 15 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим