Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

5. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ

5.1. Поняття і соціально-економічне значення статистики грошового обігу

В економіці грошова маса є важливим чинником, який впливає на рівень цін, обсяг виробництва і стан платіжного балансу. Обсяг грошової маси є результатом складної взаємодії багатьох суб’єктів економічної діяльності, а не самої лише діяльності кредитно-грошових органів, які визначають розмір грошової бази. Комерційні банки встановлюють розмір позичок, інших активів і надлишкових резервів. Небанківський сектор вирішує, як розподіляти свої грошові кошти між строковими, ощадними, поточними вкладами та іншими зобов’язаннями, фінансовими активами або просто зберігати готівку. Обсяг грошової маси і формується в результаті прийняття таких рішень.

У цьому розділі розглянемо визначення грошової маси, фактори, які впливають на її збільшення, подамо тлумачення поняття «грошовий мультиплікатор». У свою чергу, рух суспільного продукту і національного доходу, створення доходів в економіці — всі ці дії невіддільні від грошових відносин, які складаються між населенням, урядом, підприємствами та організаціями. Такі відносини характеризуються обсягом грошового обігу, що являє собою сукупність операцій, у процесі виконання яких відбувається рух грошової маси.

Для управління процесами грошового обігу потрібно мати в основі статистичну інформацію про розмір грошового обігу, його склад і динаміку, а також обіговість грошових коштів, додержання розрахункової дисципліни, про склад і швидкість обігу грошової маси, купівельної спроможності грошей тощо.

Отримувати та обробляти статистичну інформацію щодо процесів у цій галузі статистики і є справою статистики грошового обігу. Саме вона розробляє програму статистичного спостереження, способи отримання і обробки даних, обґрунтовує методологію обчислення й аналізу статистичних показників. Статистика грошового обігу також виявляє закономірності у складі грошового обігу, в обіговості грошової маси, у розрахункових операціях банків, додержанні підприємствами розрахункової дисципліни. Окрім цього, перед зазначеною статистикою висунуто завдання щодо вивчення обсягу, складу, динаміки грошової маси та її швидкості. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим