Навигация
 
Главная - Финансы - Книги - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

5.4. Показники швидкості обігу грошової маси

Розглядаючи ці показники грошової маси, розрізняють швидкість обігу готівки та швидкість обігу агрегату М2.

Швидкість обігу обчислюється як відношення місячного (квартального, річного) ВВП до обсягу М0 і М1 на середину періоду та множиться на 12 (відповідно 4 для квартальних та 1 для річних даних). При цьому темпи зростання агрегату протягом періоду вважаються сталими.

Обсяг готівки і М2 на середину періоду розраховується на підставі даних про готівку на кінець звітного періоду та агрегату М2, включаючи строкові депозити в іноземній валюті, на кінець звітного періоду. Депозити в іноземній валюті перераховуються за обмінним курсом, який є середнім між аукціонним та міжбанківським, з одного боку, та некомерційним — з іншого.

Швидкість обігу грошей визначається за формулою

Швидкість обігу грошей

де GDP — номінальний валовий внутрішній продукт; загальна маса грошей — загальна маса грошей, що визначається як середні залишки грошей за період.

Цей показник характеризує, скільки у середньому за рік оборотів здійснила грошова маса.

Швидкість грошового обігу можна визначити як кількість оборотів, що їх робить грошовий агрегат (наприклад, М2), щоб забезпечити певний рівень економічної діяльності, який приблизно дорівнює номінальному ВВП. Зміна швидкості обігу відображає зміну реального грошового попиту. Отже, швидкість обігу зростає, коли економічні агенти очікують зростання альтернативної вартості утримання грошових активів у національної валюті (наприклад, зростання номінальних відсоткових ставок, рівня інфляції або обмінного курсу). Зростання швидкості обігу грошей призводить до росту цін.

Сукупна швидкість обсягу грошової маси формується під впливом обіговості грошових агрегатів, рівень яких для окремих агрегатів неоднаковий і може бути різний у динаміці. За допомогою індексного методу можна кількісно вимірювати приріст середньої швидкості обігу грошей, зумовлений зміною швидкості окремих агрегатів грошей, структурними зрушеннями в масі грошей і неоднаковими темпами зростання параметрів грошової маси.

Приклад 1. Маємо умовні дані про грошову масу і ВВП за ІІ півріччя, млрд грн.:

Показники

І півріччя

ІІ півріччя

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

80

90

Грошова маса (М2)

30

35

Готівка в обігу

10

15

Визначити:

 • швидкість обігу грошової маси;
 • швидкість обігу готівки;
 • частку готівки в загальному обсязі грошової маси;
 • абсолютну зміну швидкості обігу грошової маси за рахунок зміни таких факторів:

а) кількості оборотів готівки;

б) частки готівки в загальному обсязі грошової маси.

Розв’язання:

 • Швидкість обігу грошової маси:
 • Швидкість обігу грошової маси;
 • Швидкість обігу грошової маси
 • Швидкість обігу грошової маси
 • Швидкість обігу готівки:

Швидкість обігу готівки

Швидкість обігу готівки

 • Частка готівки в загальному обсязі грошової маси:
 • Частка готівки в загальному обсязі грошової маси
 • Частка готівки в загальному обсязі грошової маси
 • Абсолютна зміна швидкості обігу грошової маси:

Абсолютна зміна швидкості обігу грошової масиV = V1 – V0 = 2,6 – 2,7 = – 0,1 оборота;

а) за рахунок зміни кількості оборотів готівки:

рахунок зміни кількості оборотів готівкиVr = (Vr1 – Vr0)d1 = (6 – 8)0,43 = – 0,86;

б) за рахунок зміни частки готівки в загальному обсязі грошової маси:

 рахунок зміни частки готівки в загальному обсязі грошової масиVd = (dd0)Vr0 = (0,43 – 0,33)8 = 0,76 оборота.

Таким чином,

 рахунок зміниV = V1 – V0 = рахунок зміниVr + рахунок зміниVd = – 0,86 +0,76 = 0,1 оборота.

Час одного обороту грошової маси належить до зворотних характеристик швидкості обігу грошей:

Час одного обороту грошової маси ,

де D — число календарних днів у періоді.

Якщо кількість днів, необхідних для одного обороту грошей, скорочується, то для обслуговування одного й того самого обсягу виробництва потрібна менша грошова маса.

Приклад 2. Маємо умовні дані про ВВП і грошову масу, млрд грн.:

Показники

Базисний рік

Поточний рік

Валовий внутрішній продукт (ВВП)

200

300

Грошова маса в обігу в середньому за рік (М2)

80

100

Визначити тривалість одного обороту грошової маси.

Розв’язання:

Тривалість одного обороту грошової маси визначається за формулою:

Тривалість одного обороту грошової маси;

Тривалість одного обороту грошової маси

 Прогнозування грошової маси.

Можна дійти висновку, що ефективність використання грошової маси зросла в поточному періоді порівняно з базисним. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим