Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

7. СТАТИСТИКА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ

7.1. Предмет і завдання статистики платіжного балансу

Платіжний баланс є одним з основних інструментів макроекономічного аналізу і прогнозування. За його допомогою можна відстежити розвиток зовнішньої торгівлі: в яких розмірах і формах відбувалося залучення іноземних інвестицій; який був відплив вітчизняного капіталу за кордон; наскільки своєчасно погашувалась зовнішня заборгованість країни. Платіжний баланс є одним з джерел для складання системи національних рахунків. Його також використовують для визначення монетарної та фіскальної політики, регулювання валютного ринку й обмінного курсу. В цілому платіжний баланс відображає зовнішньоекономічну діяльність країни за звітний період.

Зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Для ефективного керування зовнішньоекономічними зв’язками необхідні дані, що комплексно відтворюють стан і розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.

Змістом зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля товарами (товарний оборот), експорт та імпорт послуг, відносини, що виникають між резидентами країни та резидентами інших країн (нерезидентами) щодо придбання фінансових вимог і прийняття зобов’язань.

Платіжний баланс країни — це систематична реєстрація економічних операцій, що мали місце протягом певного періоду між резидентами цієї країни та резидентами інших країн світу. Платіжний баланс дає докладну характеристику зовнішньоекономічного становища країни на макрорівні, а також динаміку валютних курсів.

Статистика платіжного балансу має такі завдання:

  • розробка системи показників, які дають характеристику розмірам, динаміці, структурі зовнішньої торгівлі;
  • аналіз факторів, що впливають на розвиток основних явищ зовнішньоекономічної діяльності;
  • порівняльний міжкраїнний аналіз;
  • оцінка іноземних інвестицій.

Предметом статистики платіжного балансу є розміри і кількісні співвідношення між масовими явищами у сфері зовнішніх відносин, закономірності їх формування, розвитку та взаємозв’язку, а також розробка змісту та методів обчислення показників, що характеризують зовнішньоекономічні зв’язки. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування