Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

10.4. Визначення тривалості позички і рівня відсоткових ставок

Часто при укладанні кредитних угод виникає необхідність визначення строку, на який може бути надано позичку при відомій початковій величині, сумі, яку необхідно погасити в кінці строку, та рівні відсоткової ставки.

Для визначення строку позички і рівня відсоткових ставок використовуються такі формули:

 визначення строку позики позика

відсоткова ставка кредит

Приклад 6. Визначити, яку облікову ставку застосував банк, заплативши 1240 грн. під час обліку векселя, викупна ціна якого 1300 грн. Термін платежу за векселем настає через 4 місяці.

Розв’язання: Термін платежу за векселем, або 13,85 %.

Приклад 7. Кредит надано в сумі 1000 грн. Відсоткова ставка 10 % річних. Нараховуються прості відсотки. У кінці строку боржник поверне суму в розмірі 1040 грн. Необхідно визначити, на який строк буде надано цей кредит.

Розв’язання: Відсоткова ставка роки.

Основні категорії та поняття

Відсоток

Відсоткова ставка

Ставка відсотків

Облікова ставка

Нарощення відсотків

Види відсоткових ставок

Дисконтування

Строк платежу

Період нарахування відсотків

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що таке нарощення боргу та як його обчислити?

2. Які існують види відсоткових ставок?

3. У чому різниця між ставкою відсотків та обліковою ставкою?

4. Яка ставка називається простою відсотковою ставкою?

5. Від чого залежить розмір відсоткових грошей?

6. Що ви розумієте під принципом нерівноцінності грошей:

а) гроші втрачають свою вартість з часом внаслідок інфляційних процесів;

б) будь-яка сума грошей теоретично може бути інвестована;

в) теоретично будь-яка сума грошей може бути інвестована і принести дохід;

г) усе вищевикладене?

7. Які бувають відсоткові ставки за методом нарахування відсотків:

а) фіксовані і плаваючі (змінні);

б) складні та прості;

в) постійні та змінювані;

г) ставка відсотків та облікова ставка?

8. Якщо ставка відсотків застосовується до однієї початкової суми і протягом усього строку, то це:

а) складна відсоткова ставка;

б) фіксована ставка;

в) проста відсоткова ставка;

г) змінна проста відсоткова ставка.

9. Що ви розумієте під нарощеною сумою позички:

а) нараховані відсотки за користування позичкою;

б) приєднання відсотків до суми, яка повинна бути виплачена в кінці строку позички;

в) первісна сума позички разом з нарахованими відсотками до кінця строку;

г) правильної відповіді немає?

10. Які з нижчевикладених висловлювань є визначенням відсотків:

а) абсолютна величина доходу від надання грошей в борг в будь-якій формі;

б) відношення відсоткових грошей, виплачуваних за фіксований відрізок часу, до величини позички;

в) відносна величина доходу від наданих грошей у борг у будь-якій формі;

г) абсолютний дохід від надання грошової позички?

11. Які з наведених нижче формул є множниками нарощення:

а) (1 + ni);

б) (1 – nd);

в) (1 + ni)–1;

г) усі формули?

12. Визначити відсотки і суму накопиченого боргу, якщо сума виданих грошей становить 5000 грн., строк позички — 2 роки, ставка відсотків — 5 %.

13. Обсяг позички 100 000 грн., строк позички — з 01.03 по 06.10 поточного року. Відсоткова ставка — 6 %. Визначити трьома можливими способами суму накопиченого боргу і відсоток.

14. Існують два варіанти кредитування. Первісний розмір позички в обох випадках становить 14 000 грн. При першому варіанті тривалість позички дорівнює 65 днів, відсоткова ставка — 6,5 % річних; при другому варіанті тривалість позички — 72 дні, облікова ставка — 5,8 %. Визначити, який варіант найвигідніший для боржника.

15. Якою буде відсоткова сума позички, якщо в контракті передбачено за перші два роки нараховувати по 10 % річних, в наступні два роки — по 12 %, а в останні три роки ставка відсотків підвищуватиметься в кожному півріччі на 0,5 пункта? Сума позички дорівнює 1000 грн.

16. Визначити відсотки, якщо позичка була надана в розмірі 200 грош. од. Строк позички 6 місяців. Ставка відсотків 2 %.

17. Позичка видана в розмірі 100 грош. од. під 6 % річних. Сторони домовились, що через деякий час боржник поверне кредитору суму в розмірі 150 грош. од. Визначити, через який строк він повинен повернути свій борг.

18. Зобов’язання сплатити через 160 днів 30 грош. од. з відсотками (5 % річних) було враховане за 100 до настання строку, облікова ставка — 6 %. Визначити отриману суму.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим