Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

14.3. Погашення позичок методом рівних сум погашення основного боргу

При погашенні основного боргу рівними сумами розрахунок термінової виплати визначається за формулою:

,

де gt — термінова виплата за період часу t; Dt — залишок боргу на початок періоду t;

t = 1, 2, ..., n;

D1 — початкова сума боргу;

R — сума, яка щорічно іде на погашення кредиту.

Приклад 1. Необхідно розробити план погашення кредиту. Кредит було отримано у сумі 1000 грн. на 4 роки під 4 % річних. Платежі по погашенню кредиту здійснюються в кінці року. Щорічно на погашення кредиту за умовами методу необхідно виділяти однакові суми в розмірі 1000/4 = 250 грн., платежі по відсотках у кінці першого року становитимуть 1000 • 0,04 = 40 грн., термінова виплата — g1 = 250 + 40 = 290 грн. На другому році залишок боргу дорівнюватиме D2 = D1 – R = 1000 – 250 = = 750 грн. Відсотки по кредиту І2 = D2 • q = 750 • 0,04 = 30 грн. і термінова виплата g2 = 250 + 30 = 280 грн. Для інших років розрахунок інших параметрів подано в таблиці.

СХЕМА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ (ВИПЛАТИ РІВНИМИ СУМАМИ ЗА РАХУНОК ОСНОВНОГО БОРГУ)

Рік

Залишок боргу на початок року, Dt = Dt – 1 – R

Сума погашення основного боргу,

Платежі за відсотками, It = Dtq

Термінові виплати, g = I + R

1

1000

250

40

290

2

750

250

30

280

3

500

250

20

270

4

250

250

10

260

 

 

1000

 

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим