Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая

14.5. Погашення основного боргу методом змінних термінових виплат

На практиці не завжди дотримуються умови, коли g — const, тобто погашення боргу може залежати від низки обставин. Якщо розмір термінової виплати задано заздалегідь як g1, g2, ..., gn–1, а величина gn визначається як сума боргу на початок останнього періоду, то розрахунок плану погашення довгострокової заборгованості необхідно здійснювати для кожного періоду окремо.

Приклад 3. Схема розрахунку погашення кредиту методом змінних термінових виплат:

Рік, (t)

Залишок боргу на початок року, Dt

Сума погашення основного боргу, Rt

Платежі по відсотках It = Dt • q

Термінова виплата, gt

Залишок боргу на кінець року

1

D1

g1 – D1 • q

D1 • q

g1

D2 = D1(1 + q) – g1

2

D2

g2 – D2 • q

D2 • q

g2

D3 = D2(1 + q) – g2

?

?

?

?

?

?

n

Dn

gn – Dnq

Dn q

gn

Dn = Dn–1(1 + q) – gn = 0

Кредит було надано у розмірі 1000 грн. на 4 роки за ставкою відсотків 4 %. Термінова виплата для трьох років відповідно 200, 300, і 100 грн. Необхідно розробити схему погашення кредиту, яка може мати такий вигляд:

Рік (t)

Залишок боргу на початок року, Dt

Сума погашення основного боргу, Rt

Платежі по відсотках, It = Dt • q

Термінова виплата, gt

Залишок боргу на кінець року

1

1000

160

40

200

840

2

840

266,4

33,6

300

573,6

3

573,6

77,1

22,9

100

496,5

4

496,5

496,5

19,9

516,4

0

Основні категорії та поняття

Термінові виплати

Фонд погашення

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Що ви розумієте під обслуговуванням боргу:

а) поточні відсоткові виплати плюс кошти, призначені для погашення основного боргу;

б) витрати, пов’язані з погашенням позичок;

в) разову суму обслуговування боргу;

г) кошти, призначені на амортизацію основного боргу?

2. Якщо погашення основного боргу проводиться рівними сумами, то розрахунок поточної виплати здійснюють за формулами:

а) б) в) г) 3. Визначити, які з наведених висловлювань є метою статистичного аналізу довгострокової заборгованості:

а) розробка планів погашення довгострокових позичок;

б) оцінка вартості позички на будь-який момент з нарахуванням усіх майбутніх надходжень по ньому і станом грошового ринку на момент оцінки;

в) визначення ефективності (дохідності) фінансової операції для кредитора;

г) усі наведені.

4. Якщо відсотки не виплачуються кредиторові, а приєднуються до боргу, тоді поточна виплата визначається за формулою:

а) б) в) г) 5. Фонд погашення створюється:

а) при ставці відсотків з боргу більше за банківську;

б) при постійних витратах боржника на обслуговування боргу;

в) у разі необхідності повернути в кінці обумовленого строку суму боргу у вигляді разового платежу;

г) усі наведені.

6. Якщо погашення основного боргу здійснюється рівними поточними виплатами, то її розрахунок виконується за формулою:

а) б) в) г) 7. Що таке термінові виплати?

8. Від чого залежить розмір термінових виплат?

9. Якими способами можна створювати фонд погашення?

10. Визначити платежі по відсотках на другому році заборгованості. Борг становить 100 грош. од. Його необхідно погасити протягом 10 років. Відсоткова ставка — 5 %. Для вирішення використовується план погашення основного боргу рівними сумами.

11. Визначити рівень поточної виплати на третьому році заборгованості, якщо позичка була видана в розмірі 200 грош. од. під 3 % річних на 10 років. На вклади в банку нараховуються 5 % річних. Відсотки приєднуються до основної суми боргу.

12. Визначити суму погашення боргу на другому році заборгованості. Борг становить 100 грош. од. Його необхідно погасити протягом 5 років. Відсоткова ставка 5 %. Для вирішення використовується план погашення рівними поточними виплатами.

13. Визначити величину щомісячних внесків на спеціальний рахунок у банку для погашення поточної заборгованості в розмірі 100 000 грош. од. Її необхідно погасити протягом двох років. Ставка відсотків — 12 %. Відсотки нараховуються щомісячно.

14. Визначити поточну виплату на другому році заборгованості. Борг становить 100 грош. од. Його необхідно погасити протягом 10 років. Відсоткова ставка — 5 % . Для вирішення використовується план погашення основного боргу рівними сумами. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим