Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінансова статистика - Шустіков А.А.
Фінансова статистика - Шустіков А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

15.3. Оцінка облігацій і податки

Як правило, інвестори зобов’язані сплатити податки на доходи від облігацій. Податки, в свою чергу, істотно впливають на ефективність фінансових операцій.

Вимірювання ступеня впливу податків на оцінку облігації залежить від того, яким способом вилучається цей податок. Якщо податки вилучаються з виплат за купонами, оцінку облігації можна здійснити, зменшуючи реальний дохід на суму податку.

Якщо податок вилучається відповідно постійній частці z, то:

; .

Приклад 3. Нехай N = 10 000, q = 10 %, n = 5, виплата доходу — один раз на рік, ставка відсотків — 15 %. Поточний дохід оподаткову- ється 20 % податком. Знайти оцінку облігації.

Розв’язання:

.

Основні категорії та поняття

Облігація

Курс облігації

Оцінка облігацій

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Які ви знаєте облігації за методом забезпечення:

а) облігації приватних корпорацій;

б) облігації, за якими власникам не виплачуються відсотки до моменту погашення облігації;

в) облігації з розподіленим у часі погашенням;

г) облігації з деякої обумовленою датою погашення?

2. Яка з викладених нижче формул є формулою Макехєма:

а) б) в) ;

г) усі формули?

3. Ставка на ринку цінних паперів — 4 %. Облігація дає 3 % доходу, який обкладається 20 % податком. Номінальна вартість облігації 100 грош. од. Вона погашається через 4 роки. Визначити оцінку облігації.

4. Оцінка облігації полягає у визначенні:

а) суми грошей, яка на даний момент еквівалентна самій позичці з урахуванням її строку;

б) суми грошей, яка на даний момент еквівалентна сучасній величині викупної ціни і сучасній величині періодично виплачуваного доходу;

в) суми грошей, яка дорівнює майбутній вартості викупної ціни облігації і майбутній величині періодично виплачуваного доходу;

г) суми грошей, яка на даний момент еквівалентна самій позичці з урахуванням її строку, дохідності і прийнятої при оцінці ставки відсотків.

5. Ринкова ставка 3 %. Облігація дає 4 % доходу, який обкладається 10 % податком. Номінальна вартість облігації 100 грош. од. Вона погашається через два роки. Визначити оцінку облігації.

6. Зі збільшенням строку облігації вплив:

а) сучасної величини викупної ціни знижується, а сучасної величини купонного доходу зростає;

б) сучасної величини викупної ціни і сучасної величини купонного доходу знижується;

в) сучасних величин викупної ціни і купонного доходу зростає;

г) сучасної величини викупної ціни зростає, а сучасної величини купонного доходу знижується.

7. Які з нижчевикладених облігацій можна класифікувати за методом погашення номіналу:

а) облігації з деякою обумовленою датою погашення;

б) облігації з розподіленим у часі погашенням;

в) облігації, за якими не виплачуються відсотки;

г) усі перелічені облігації?

8. Облігація дає щорічно 4 % прибутку. Відсотки виплачуються щоквартально. Ринкова ставка по цінних паперах — 5 %. Облігація викуповується через два роки за ціною вище за номінальну на 20 %. Номінальна ціна облігації 100 грош. од. Визначити курс облігації.

9. Зниження ринкової ставки по цінних паперах призводить до:

а) підвищення оцінки та курсу облігації;

б) зниження оцінки та курсу облігації;

в) підвищення оцінки та зниження курсу облігації;

г) зниження оцінки та підвищення курсу облігації.

10. Що ви розумієте під ринковим курсом облігації:

а) ціна, за якою продається облігація;

б) сучасна величина викупної ціни облігації у розрахунку на 100 грош. од. номіналу;

в) купівельна ціна в розрахунку на 100 грош. од. номіналу;

г) номінальна ціна в розрахунку на 100 грош. од номіналу?

11. Облігація приносить 4 % прибутку. Вона погашається через два роки за номіналом 100 грош. од. Ринкова ставка по цінних паперах — 3 %. Визначити курс облігації.

12. Підвищення ринкової ставки по цінних паперах призводить до:

а) зниження оцінки та підвищення курсу облігацій;

б) підвищення оцінки та курсу облігації;

в) підвищення оцінки та зниження курсу облігації;

г) зниження оцінки та курсу облігації.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим