Навигация
 
Главная - Прочие дисциплины - Книги - Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
Міжнародні розрахунки та валютні операції - Савлук М.І.
<< Содержание < Предыдущая

9.7. Зв’язок між процентними ставками та валютними курсами

Ринки депозитних та конверсійних операцій тісно пов’язані між собою. За умов відсутності обмежень на рух капіталів та здійснення конверсійних операцій зміни процентних ставок за тією чи іншою валютою призводять до коливань валютних курсів. Якщо процентні ставки за депозитами в одній валюті зростають (звичайно ж ідеться про країни зі стабільною економікою), то учасники фінансового ринку намагатимуться конвертувати активи в цю валюту з метою збільшення прибутку за рахунок вкладення коштів під вищу процентну ставку. У свою чергу, це викличе збільшення попиту на дану валюту і, відповідно, до зростання валютного курсу спот. Наприклад, у великій Британії піднялися ставки за депозитами, і депозити в британських фунтах стерлінгів стали більш дохідними порівняно з депозитами в доларах США чи євро. Для збільшення доходів банки — учасники ринку можуть конвертувати вільні ресурси в британські фунти з метою їх подальшого розміщення. Таким чином попит на британські фунти на ринку конверсійниїх операцій зростатиме, а відповідно зростатиме курс британського фунта до інших валют. Цей чинник широко використовують центральні банки країн, що не мають обмеження щодо руху капіталів, з метою підвищення валютного курсу національних грошових одиниць та коригування платіжних балансів. Що ж стосується форвардних валютних курсів, то вони безпосередньо залежать від різниці процентних ставок. Детальніше проблеми коливань валютних курсів розглянуті в інших розділах.

Запитання для самоконтролю

 • Що означає термін «розміщений депозит»?
 • 29 вересня банк А залучив на умовах спот від банку В тримісячний депозит. Визначити дату валютування та повернення цього депозиту?
 • Як очікування на ринку впливають на розмір процентної ставки?
 • Що таке ставка LIBOR?
 • Що означає таке котирування: USD 3m 6,11 — 6,20% p.a.
 • Що таке процентний ризик?
 • Чи може закрита валютна позиція бути джерелом валютного ризику?
 • Банк А розміщує в банку Б 20 000 000 британських фунтів стерлінгів строком на один місяць за ставкою 6,25% p.a. Розрахуйте процентну суму, що одержить банк А по закінченні депозиту.
 • Чому на ринку євровалюти беруть участь лише першокласні позичальники?
 • Як буде впливати на валютні курси підвищення процентних ставок за американським доларом?


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим